Kurs

Innhold

For å gjøre det enklere er det samlet artikler for å gi dybdekunnskap om viktige emner innen blære- og tarmbehandling. Artikler basert på vitenskapelige studier er på engelsk.

Bekkenbunnsdysfunksjon

key:global.content-type: Course

Dette kurset vil bidra til å utvikle din kunnskap om bekkenbunnsdysfunksjon, symptomer, risikofaktorer og behandling av blære- og tarmsymptomer.

Blære-og tarmfunksjonen ved ryggmargsskade

key:global.content-type: Course

På dette kurset har vi samlet materiale som handler om hvordan en ryggmargsskade påvirker blære-og tarmfunksjonen og om hvilke behandlinger som er tilgjengelig. Vi har fokus på hvordan ren intermitterende kateterisering (RIK) og transanal irrigasjon (TAI) fungerer og hvordan dette kan hjelpe dine pasienter

Hva du trenger å vite for å undervise i ren intermitterende kateterisering (RIK)

key:global.content-type: Course

På dette kurset får du det grunnleggende for å undervise i RIK. Du vil lære om blærens funksjon, urinveienes anatomi og fysiologi, behandlingsmuligheter for ufullstendig blæretømming og et webinar hvor du får grunnleggende informasjon om hvordan du lærer opp i RIK og hvorfor det er viktig å velge riktig kateter.

Blære- og tarmysfunksjon ved MS

key:global.content-type: Course

Dette kurset tar for seg hvordan MS kan påvirke blære- og tarmdysfunksjon, og har som mål å gi deg kunnskap og eksperterfaringer om hvordan du kan håndtere blære- og tarmbehandling hos MS-pasienter.

Kom i gang med transanal irrigasjon (TAI)

key:global.content-type: Course

I dette kurset får du en oversikt over hva du trenger å vite om transanal irrigasjon (TAI), om tarmens funksjon, vanliga typer av tarmdysfunksjon, evalueringer før du starter med terapien, tilgjenglige behandlingsalternativer og et webinar der du får den grunnleggende informasjonen om TAI og hvordan man bruker Navina Systems.

Low Anterior Resection Syndrome (LARS) og transanal irrigasjon (TAI)

key:global.content-type: Course

Et kurs der du kan lese og lære mer om de symptomer som kan oppstå etter rektumamputasjon eller fjerning av nedre del av tarmen og hvilke behandlingsalternativer som finnes for pasientene som rammes av disse symptomene. Det tar omkring 1 time å lese artiklene.

Urinveisinfeksjoner

key:global.content-type: Course

Dette kurset er ment å øke din forståelse for den problematiske urinveisinfeksjonen. Du vil lære mer om vanlige årsaker, symptomer, stadier av utvikling av UVI, ny forskning rundt urinveishelse, sykdommer i urinveiene og forebygging av UVI.

Ikke alle kateter er like

key:global.content-type: Course

RIK krever mye engasjement fra pasienten og det er noen som slutter med terapien. Pasienten må være motivert, få god introduksjon, kateter som er individuelt tilpasset og som hindrer komplikasjoner. Katetre med en overflate som har en osmolalitet i balanse med urinen er nøkkelen til å redusere friksjonen når katetret føres inn og trekkes ut. LoFric har snart vært 30 år på markedet og er dokumentert effektiv til å tømme blæren tom og redusere komplikasjoner, som for eksempel hematuri og UVI, også ved lang tids bruk.

Blære- og tarmkontroll for barn

key:global.content-type: Course

Kunnskaps- og læringsverktøy utviklet for fagpersoner og omsorgspersoner for barn som lærer RIK og TAI.