Education

Et opplæringsverktøy for helsepersonell som ønsker å utvide sin kunnskap og fordype seg i fagområdet om blære- og tarmdysfunksjon. Opplæringsmateriellet er CPD sertifisert. Artikler basert på vitenskapelige studier er på engelsk.

Velkommen til billedbanken med fokus på barn og RIK!

Her er et utvalg bilder som kan brukes til å skreddersy RIK-instruksjoner tilpasset det aktuelle barnet. Målet er at alle barn skal kunne utføre RIK selv. Du velger de bildene med det barnet eller de barna som du tror barnet best kan identifisere seg med. Deretter lager du en serie bilder med akkurat de tingene pasienten din bør trene på.

Les mer her

Finn en kategori og det opplæringsmateriellet som du har behov for

Utvikle dine kunnskaper og ferdigheter med litteratur, webinarer, og nedlastbart materiell. Alt opplæringsmateriell er CPD sertifisert.

Opplæringsmateriell

Wellspect Education er et bredt tilbud av opplæringsmateriell på flere nivåer, fra grunnleggende kunnskap til ekspertnivå. Her finnes opplæringsmateriell for deg som møter pasienter med blære- og tarmdysfunksjon.