Hva er kontinuerlig faglig utvikling (Continuing Professional Development CPD)?

I Wellspect tror vi på viktigheten av å tilby deg opplæringsmateriell som har blitt uavhengig vurdert av en offisiell CPD-registrert tjeneste for å sikre integritet og kvalitet.

Beskrivelse av CPD

AID0054636

Kontinuerlig faglig utvikling (Continuing Professional Development – CPD) er et begrep som brukes til å beskrive opplæringsaktiviteter helsepersonell tar del i for å opprettholde, forbedre og utvide kunnskapen og kompetansen sin.  

 

Hva er akkreditert CPD-opplæring?

Akkreditert CPD-opplæring betyr aktiviteten oppfyller de nødvendige standardene og kriteriene for kontinuerlig faglig utvikling. Læringsverdien har blitt vurdert for å sikre integritet og kvalitet. CPD Certification Service gir anerkjent, uavhengig CPD akkreditering som er i samsvar med globale CPD-krav.

Registrering av tid brukt på CPD

Det finnes ulike typer CPD-læring, og med Wellspect Education gir vi deg tilgang til materiell basert på reflekterende læringsmetoder, for eksempel artikler du kan lese, webinarer du kan lytte til, og materiell du kan skrive ut, laste ned og bruke.

Hvordan registrerer jeg CPD-læringen min?

Selvsertifisering - Læringstid

For å gjøre det enklere for deg å vite hvor lang tid du må sette av til å lese innhold eller lytte til webinarer, angis anslått lesetid øverst i hver artikkel og anslått tid som kreves for webinarer og videoer.

Vi foreslår at du registrerer tiden du bruker på opplæringen. Du finner et registreringsskjema for læringsaktiviteter her (lenke til nedlasting av registreringsskjema for læringsaktiviteter).  Siden dette er selvsertifisert læring, er det ditt ansvar å registrere eller holde oversikt over den. Som en tommelfingerregel tilsvarer hver time med læring 1 CPD-poeng. 

Reflekterende læring

For å hjelpe deg med å lage refleksjonsnotater om læringsaktiviteten din, finner du fire overskrifter eller deler å fullføre for hver CPD aktivitet, i registreringsskjemaet for læringsaktiviteter.    

Læringssertifikat

Du får tilgang til et læringssertifikat hvor du kan legge inn opplysninger om CPD-poeng (selvsertifisert) når du har fullført læringsaktivitetene, til eget bruk.

Last ned registreringsskjema for læringsaktivitet

Last ned sertifikat