Parkinsons sykdom

Parkinsons debuterer ofte i 40 - 50 årene, men det kan også bli diagnostisert mye tidligere. Sykdommen antas å være forårsaket av en kombinasjon av miljømessige og genetiske faktorer, og håndteres oftest med medisinering.

Hva er Parkinsons sykdom?

Parkinsons er en progressiv nevrologisk tilstand. Hos personer med Parkinsons sykdom oppstår når hjernecellene som produserer dopamin dør. Disse cellene er nødvendige for å kontrollere fysisk bevegelse og humør. Sykdommen blir verre over tid, men utviklingen av sykdommen opptrer ulikt hos ulike mennesker - det samme gjør symptomene.

Denne typen nevrologisk sykdom fører til at signaler mellom hjernen og fordøyelsessystemet går tregere og at dette gjør at maten passerer langsommere gjennom tarmen. I tillegg kan det gi redusert følelse og kontroll av endetarm og anus. Dette øker sannsynligheten for å få forstoppelse og tarmlekkasje. Noen kan også oppleve blæreproblemer på et eller annet stadium av sykdommen.

Symptomer på Parkinsons sykdom

Typiske symptomer på Parkinsons er:

  • Motoriske funksjonssymptomer, som langsom bevegelse, stivhet og tremor
  • Ikke-motoriske symptomer, som problemer med å svelge, snakke, samt blære- og tarmtømming. Disse symptomene kan bli ytterligere forverret av nedsatt følelse, redusert mobilitet / balanse og dysfunksjon i underekstremitetene.

Blæreproblemer ved Parkinsons sykdom 

Det er gjerne to blæreutfordringer Parkinsonspasienter rapporterer om: urge-inkontinens og nokturi. Dette er plager som kan være et resultat av signalproblemer mellom hjernen og blæren(eller andre blæreproblemer som en person med Parkinsons kan oppleve). Ikke alle med Parkinsons opplever blæreproblemer, men for de som gjør det, kan symptomene bli verre etter hvert som sykdommen utvikler seg.

Urge-inkontinens er også kjent som en overaktiv blære (OAB). Noen med en overaktiv blære opplever uønskede sammentrekninger som er vanskelige å kontrollere. De kan plutselig føle behov for å late vannet, uten forvarsel, selv om blæren ikke er full. OAB kan være svært forstyrrende, og noen mennesker kan også oppleve inkontinens.

Nocturi er behovet for å late vannet flere ganger i løpet av natten på grunn av OAB. Dette påvirker personen søvn eller resulterer i sengevæting. Avbrutt søvn (og tretthet) på grunn av nokturi er et av de vanligste ikke-motoriske symptomene hos personer med Parkinsons.

Intermitterende kateterisering kan være et behandlingsalternativ for å håndtere disse symtomene, les mer om det her.

Produkter til blæren

Tarmproblemer ved Parkinsons sykdom

Forstoppelse er det vanligste tarmproblemet for personer med Parkinsons. Årsaken er redusert mobilitet, langsommere bevegelser og stive muskler forårsaker en langsommere transport av tarminnholdet.

Parkinsons kan også påvirke evnen til å tygge og svelge mat, og det kan være vanskelig å spise en diett med nok fiberinnhold for å holde avføringen myk. Svelging av væske kan også være vanskelig, noe som igjen vil påvirke avføringskonsistensen. Medisiner, både for Parkinsons sykdom og antidepressiva kan gjøre forstoppelsen verre. Vanskeligheter med å opprettholde en sunn livsstil og holde seg aktiv kan øke risikoen for forstoppelse.

Tarmskylling er et alternativ for å håndtere tarmproblemene som du kan diskutere med helsepersonell og lese mer om her

Produkter for tarmen

For helsepersonell