Blæren og dens funksjon Blære

Din diagnose og blæren

Blæreproblemer, inkludert både lekkasje og manglende evne til å tømme blæren kan ha mange årsaker, og er ikke så uvanlig som du kanskje tror. Det kan for eksempel være forårsaket av nevrologiske sykdommer, ryggmargsskade eller at man rett og slett er i ferd med å bli eldre.

I denne delen ser vi på forskjellige forhold og deres potensielle effekt på blæren. Målet er å hjelpe deg med å bedre forstå hvorfor blæredysfunksjon vil påvirke din diagnose eller tilstand, samt gi informasjon om hvordan kateterisering kan hjelpe deg med å håndtere blæreforstyrrelsen trygt, komfortabelt og med et minimum av ubehag. 

Leve med blæreproblemer

Relaterte forhold

I noen tilfeller kan personer som lever med en alvorlig tilstand eller skade også oppleve problemer knyttet til blæren. Her kan du lese mer om relaterte forhold.