Multippel sklerose

Hva er MS og hvordan påvirker det blæren og tarmen?

Ved multippel sklerose (MS) angriper immunsystemet det beskyttende isolasjonslaget (myelin) som dekker nervefibrene og forårsaker kommunikasjonsproblemer mellom hjernen og resten av kroppen.

Det anslås at over 2,3 millioner mennesker lever med MS og komplikasjonene som følger over hele verden, men behandlinger kan hjelpe med å bremse sykdomsforløpet og håndtere symptomer.

Graden av symptomer varierer mellom individer, men opptil 95% av de som er rammet av MS vil opplve blæreproblemer og inkontinens (Peyronnet et al. Anmeldelser i Urologi 2019).  Det er også vanlig at tarmen blir påvirket. Opptil 70% av personer med MS vil oppleve dette (Preziosi et al. Degenerative Neurological and Neuromuscular Disease 2018). Forstoppelse og/eller tarmlekkasje kan være et av de første symptomene på sykdommen. Det finnes løsninger tilgjengelig for å lindre symptomene.

Hvorfor påvirker MS blæren og tarmen?

Ryggmargen spiller en sentral rolle i blære- og tarmfunksjonen. Når MS skader myelin, kan signalene mellom hjernen og den delen av ryggmargen som styrer blæren og tarmen avbrytes, noe som resulterer i blære- og tarmdysfunksjon.

Områdene i sentralnervesystemet som styrer urinsystemet ligger i den nedre delen av hjernen og den nedre delen av ryggmargen. Meldinger overføres mellom hjernen og urinsystemet langs nerver som utgjør ryggmargen.

  • Lesjoner kan føre til endret eller avbrutte nervesignaler
  • Ødelagte nervebaner – nervesignaler når ikke målet
  • Nedsatt kontroll av nervesignaler og muskelkoordinasjon fører til enten underaktivitet eller overaktivitet av musklene i blæreveggene.

Tarmfunksjonen styres av hjernen og ryggmargen, samt tarmens eget nervesystem: det enteriske nervesystemet. Det enteriske nervesystemet koordinerer bevegelser, sekresjon og absorpsjon av innholdet i tarmen. Tarmdysfunksjon ved MS ligner tarmdysfunksjon ved ryggmargsskader og kalles nevrogen tarmdysfunksjon (NBD). Den nøyaktige mekanismen som ligger til grunn for NBD i MS er ikke kjent, men lesjoner i hjernen og ryggmargen har vist seg å:

  • Forsink nervesignaler til analfinkteren
  • Muskelkoordinasjonsproblemer som resulterer i problemer med tømming av tarmen
  • Tap av frivillig kontroll over tarmtømming

NBD forårsaker forstoppelse, avføringsinkontinens og tidkrevende tarmpleie. Forstoppelse kan også komplisere tømming av blæren og øke hyppigheten av urinveisinfeksjoner (lenke til UTI-blogginnlegget som publiseres senere i vår). Det er ikke bare skadene på nervesignalene som påvirker tarmfunksjonen ved MS, medisiner og redusert evne til å bevege seg har også innvirkning på tarmfunksjonen.

 

Hva er MS?

Ved multippel sklerose (MS) angriper immunsystemet det beskyttende isolasjonslaget (myelin) som dekker nervefibrene og forårsaker kommunikasjonsproblemer mellom hjernen og resten av kroppen din. Til slutt kan sykdommen forårsake permanent skade eller forringelse av nerver. Kroppen kan reparere skaden på myelinet, men det er ikke helt. Skaden som oppstår gir lesjoner og arr, det er derfra navnet Multippel Sklerose, som bety flere arr.

 

Hvem får MS?

Vi vet ikke hva som forårsaker MS, men det er visse faktorer som kan øke risikoen eller utløse sykdommen. MS kan oppstå hos mennesker i alle aldre, men det gjør for det debuterer ofte hos personer i alderen 20-40 år. En lav eksponering av vitamin D og sollys har vist seg å øke risikoen for å utvikle MS. Dette kan være grunnen til at folk av nordeuropeisk avstamning har den høyeste risikoene for å utvikle MS globalt. Andre faktorer korrelert med økt risiko er overvekt, røyking, inflammatoriske sykdommer og en rekke virus. Kvinner har opptil tre ganger så stor sannsynlighet som menn for å utvikle MS. Risikoen for MS i befolkningen er 0,5% og øker til 1% hvis en forelder eller søsken har det.

Hva er symptomene på MS?

Symptomer på MS debuterer vanligvis over 24 til 48 timer, varer i noen dager til noen uker og forbedres deretter i området 80 til 100% av tilfellene. Vanlige symptomer inkluderer tap av syn i et øye, tap av kraft i en arm eller et ben og nummenhet i en eller flere lemmer. Studier viser at opptil 95% av MS-rammede vil oppleve urininkontinens og ca 70% vil lide av forstoppelse og / eller avføringsinkontinens. Ved økt kunnskap om behandlingstilbud og symptomlindring kan vi øke livskvaliteten betraktelig!

Hvilke behandlinger er tilgjengelige for MS?

Det finnes ingen kur mot sykdommen, men behandlinger kan bidra til raskere å komme seg etter et utbrudd, bremse sykdomsforløpet og håndtere symptomene. Det betse man kan gjøre når du lever med MS  er å ha et godt tverrfaglig behandlingsopplegg som kan hjelpe deg med å takle sydommen. Det finnes mange løsninger som kan hjelpe deg med å leve et fullverdig liv. Lenger ned i denne teksten vil vi vise deg til tilgjengelige løsninger som kan hjelpe deg med å administrere og ta kontroll over blære og tarm.

 

Ta kontroll over blæren og tarmen

For helsepersonell