Oversikt over Wellspect

Vår misjon og våre verdier er kjernen i vår virksomhet. De er sentrale for vår fremtidige innovasjon og produksjon.

Oversikt over Wellspect

Wellspect er et globalt MedTech-selskap innenfor kontinenspleie. Vi har mer enn 1000 ansatte, virksomhet i 18 land og distributører over hele verden. Hovedkontoret vårt ligger i Molndal, Sverige. 

Vår misjon

Wellspect har som misjon å gi støtte til personer som lider av blære- og tarmdysfunksjon, ved å tilby trygge og innovative produkter som gjør det mulig for folk å leve mer uavhengige og ha verdige liv. 

Vår visjon

Vår lidenskap er å gjøre en virkelig forskjell hver dag for alle som har behov for våre produkter og tjenester. Å gjøre en virkelig forskjell for våre brukere, våre partnere og samfunnet for øvrig, er kjernen i det vi gjør. Det er det som forener oss og gir oss en følelse av å gjøre en forskjell. 

Våre verdier

Wellspect er en virksomhet med et hjerte. Vi lytter nøye til vårt nettverk av brukere, helsepersonell og forskere for å finne måter å forbedre kontinenspleie på. Sammen kan vi finne de mest relevante og innovative løsningene.

Vår organisasjonskultur

Det er en spesiell ånd blant ansatte i Wellspect som blir lagt merke til av alle som jobber hos oss. Vi har skapt en kultur for lagånd, der det å dele kunnskap og finne nye måter å takle utfordringer sammen er nøkkelen.