Ryggmargsskader og blæren og tarmen Ryggmargsskader

Ryggmargsskade (SCI) betyr skade på selve ryggmargen, noen ganger i kombinasjon med skade på nerverøttene i den laveste delen av ryggmargen.

Hva er ryggmargen og hva gjør den?

Ryggmargen er omtrent like tykk som en finger og ligger i en væskefylt kanal i ryggraden. Ryggmargen inneholder celler som sender og mottar signaler fra hele kroppen. Takket være disse signalene kan vi blant annet bevege armer, ben og andre muskler i kroppen. Disse signalene styrer også kroppens evne til å tømme blæren og tarmen.

Blære- og tarmproblemer ved ryggmargsskade

Hvis ryggmargen er skadet, er evnen til signalene til å reise frem og tilbake ødelagt, noe som resulterer i problemer når du tømmer både blære og tarm.

Ulike skadenivåer

Det er forskjellige typer skader på ryggmargen. Jo høyere opp i ryggmargen en skade oppstår, jo mer muskler påvirkes. Ved paraplegi er ryggmargen så skadet at bena påvirkes. I tilfelle av tetraplegi påvirkes både armer og ben.

Fullstendig ryggmargsskade betyr at ryggmargen er helt avskåret. Ingen signaler kan reise langs den, noe som betyr at all følelse og evne til å bevege seg er borte under skadepunktet.

Hvis skaden er ufullstendig, opplever du et visst tap av evnen til å kontrollere musklene dine. Men noen signaler vil fortsatt komme gjennom. Hvis du har litt motorisk kontroll i hender og armer, vil du mest sannsynlig kunne velge selvkateterisering som blæretømmingsalternativ og tarmirrigasjon for forebygging av tarmproblemer.

Den anatomiske plasseringen og alvorlighetsgraden av skaden din vil avgjøre hvilken type blære- og tarmfunksjon du vil ha. Enkelt sagt, jo høyere skaden er lokalisert, jo mer alvorlig kan det være for helsen din. Dette skyldes tap av styring og kontroll fra hjernen forbundet med vannlating og tarmtømming.

En høy SCI (bryst eller opp) vil vanligvis resultere i en begrensning av bevegelsen av musklene rundt blæren og tarmen, noe som resulterer i følgende symptomer:

 • Et reflekssenter tar over og blæren og lukkemuskelen (som er muskelen som regulerer strømmen av urin fra blæren) jobber mot hverandre og bygger opp høyt trykk i blæren.
 • Risiko for at urin går tilbake til nyrene, en farlig tilstand som potensielt kan ødelegge dem.
 • Økt risiko for infeksjon og inkontinens.

Førstelinjebehandling er å redusere blæretrykket med legemidler og tømme blæren med ren intermitterende kateterisering (RIK).

Når det gjelder tarmen, vil en høy SCI ofte resultere i en reflekstarm som har følgende symptomer:


 

 • Langsommere peristaltikk i kolon, opptil dobbelt "normal sunn" transittid er vanlig. Dette vil føre til forstoppelse og hard avføring.
 • Tap av følelse når tarmen er full. Kommunikasjonen mellom tarmen og sentralnervesystemet (CNS) som vanligvis forteller tarmen at den er full, fungerer ikke.
 • Tarmen vil fortsette å tømme når den stimuleres.
 • Et høyt rektalt trykk.
 • Muskelen som styrer åpningen og lukkingen av anus forblir lukket.
 • Når tarmen blir full, tømmes den automatisk, noe som kan forårsake uhell.

En lav SCI vil vanligvis resultere i følgende symptomer:

 • Tap av muskeltonus i blæren og lukkemuskelen.
 • Manglende sammentrekning av blæremuskelen (på grunn av at denne regionen er ansvarlig for refleksblæretømming).
 • Skader under reflekssenteret påvirker noen eller alle nerver i denne regionen, avhengig av type skade (lesjon).

  • Hvis alle nerverøtter påvirkes, er blæren ikke i stand til å utføre noen sammentrekning.
  • Hvis noen nervefibre påvirkes (ufullstendige lesjoner), kan fylling av blæren registreres, men aktivering av detrusoren og / eller lukkemuskelen (musklene som styrer tømmingen av urin fra blæren) er ikke mulig.
 • Retensjon eller ufullstendig tømming, urinveisinfeksjoner og (overflow) inkontinens.

Førstelinjebehandling er intermitterende kateterisering. Det er også verdt å nevne at nyere studier indikerer at opptil 30% av de som mister kontrollen over blæren, kan gjenvinne funksjonen igjen en stund etter skaden.

En lav SCI vil også typisk resultere i en slapp tarm, med følgende symptomer:

 • Tap av følelse når tarmen er full
 • Tarmen vil ikke tømmes helt, selv når den stimuleres. Dette skyldes at SCI har skadet banene fra tarmen til reflekssenteret i ryggraden, det vil si at det ikke kan være noen reflekshandling.
 • Rektaltrykket er lavt
 • Mulighet for tarmlekkasje, dvs. fekal inkontinens

Administrere blæren og tarmen hvis du har en ryggmargsskade

Tarmproblemer med SCI kan ha stor innvirkning på livskvaliteten og er viktig å håndtere. Det finnes forskjellige behandlingsalternativer for å lette symptomer på forstoppelse og tarmlekkasje. Anal irrigasjon er et alternativ som du kan diskutere med helsepersonell og lese mer om her.

Produkter for tarmen

En rggmargsskade påvirken blørekontrollen og kan skape bekymringer. Det finnes forskjellige måter å hjelpe med blæretømming, for på den måten gjennvinne kontroll og unngå infeksjoner eller komplikasjoner.

Ren Intermitterende kateterisering (RIK) er et alternativ som du kan diskutere med helsepersonell og lese mer om her.

Produkter til blæren

Siden det er en nær sammenheng mellom blære og tarm, og problemer som oppstår i ett område også kan påvirke det andre, er det viktig å behandle begge deler.

For helsepersonell