Ryggmargsskade (RMS) - Blære- og tarmdysfunksjon

Flertallet av personer med SCI opplever betydelige symptomer relatert til nevrogen tarmdysfunksjon, f.eks. 42 % opplever forstoppelse og hele 77 % opplever avføringslekkasje.

En ryggmargsskade (RMS) kan oppstå på alle nivåer i ryggmargen. Det kan enten være en komplett skade, med totalt tap av følelse og muskelfunksjon, eller inkomplett, noe som betyr at muskelkontroll og følelse kan opprettholdes. En RMS påvirker vanligvis kontrollen av blære og tarm, men avhengig av nivået og kompleksiteten av lesjonen, vil ulike symptomer oppstå. Tre nerver er viktige for å kontrollere funksjonen til blære og tarm. 

 

Personer med RMS opplever nevrogene tarmproblemer, som øker med alder og varighet. 

Høyere lesjoner vil resultere i langsommere passasje gjennom tykktarmen, opp til dobbel "normalt sunn" passasje. Dette vil føre til forstoppelse.  

En RMS over T12 vil vanligvis resultere i en reflektorisk tarm med følgende symptomer: 

  • Tap av følelse om at tarmen er full. Meldingen mellom tarmen og sentralnervesystemet (SNS) som vanligvis forteller tarmen at den er full, mottas ikke 
  • Vil fortsette å tømme når den blir stimulert 
  • Et høyt rektaltrykk 
  • Muskelen som styrer åpningen og lukkingen av anus forblir stram 
  • Når tarmen blir full, tømmes den automatisk, dvs. disponerer for ufrivillig tømming 

En RMS under T12 vil vanligvis resultere i en slapp tarm med følgende symptomer:

  • Tap av følelse om at tarmen er full 
  • Tømmer ikke helt tomt, selv når den stimuleres. Dette er fordi RMS har skadet veien fra tarmen inn i reflekssenteret i ryggraden, det vil si at det ikke kan være noen reflekshandling 
  • Rektaltrykket er lavt 
  • Disponerer for soiling, dvs. avføringslekkasje 

Nærheten mellom blæren og tarmen betyr at funksjonell interaksjon er uunngåelig. Det er derfor viktig å huske at noen av blære- og/eller tarmsymptomene kan ha en sammenheng, f.eks. urinlekkasje på grunn av forstoppelse. 

Siden det er en så nær forbindelse mellom blære og tarm, og problemer som oppstår i det ene området også kan påvirke det andre, er det viktig å huske å behandle dem begge for å øke livskvaliteten for den som er berørt. 

Den følelsesmessige og psykologiske virkningen av tarmproblemer med RMS kan være ødeleggende. Behandlinger bør være rettet mot å forstå de fysiologiske mekanismene og skreddersy behandlinger for symptombehandling. 

Emner: