Forskning og bevilgninger

Sammen kan vi fremme kontinenspleie

Fremme kontinenspleie er en felles innsats mellom helsepersonell, forskere og MedTech-selskaper som er aktive innen kontinenspleie. Sammen kan vi utvikle neste generasjon blære- og tarmprodukter og gjøre en reell forskjell i livene til mennesker som er avhengige av slike produkter. 

For å utforske synergiene mellom tarm og blære, initierte vi ACCTs globale forum (Advancing Continence Care Together) i 2017. Under paraplyen til dette forumet arrangeres en rekke vitenskapelige webinarer av ulike temaer årlig. 

Separat utfører vi også vår egen vitenskapelige forskning og finansierer kliniske studier og Investigator Initiated Studies (IIS). 

 

Klinisk forskning

Alle produkter utviklet av Wellspect gjennomgår kliniske studieprogrammer der produktenes sikkerhet og ytelse blir nøye evaluert og bestemt. Våre kliniske studieprogrammer er utviklet og gjennomført med ledende klinikere i felten og i samsvar med Good Clinical Practice (GCP).

Tilgjengelige tilskudd

Alle søknader om studiestøtte og Investigator Initiated Studies (IIS) blir vurdert og behandlet av Wellspects hovedkontor i Sverige. Søkere fra hele verden er imidlertid velkomne til å søke på begge.