Søk om studiestipend

Er du sykepleier og dedikert til å hjelpe pasienter med blære- eller tarmproblemer?

Ønsker du å hjelpe pasienter over hele verden og bidra til å fremme kontinenspleie? Søk om studiestipend. 

Wellspects studiestipend er en av måtene Wellspect oppmuntrer til evidensbasert praksis relatert til blære- og tarmproblemer på. 

Med kliniske studier og utdanningsrelaterte prosjekter utført av gruppemedlemmer i European Association of Urology Nurses (EAUN) samt European Society for Pediatric Urology Nurses (ESPU-N), som er viktige for utviklingen av beste praksis, har Wellspect knyttet studietilskuddene sine til begge foreningene. 

Hvordan kan et studiestipend være til nytte for deg som sykepleier?

Et stipend vil gi deg muligheten til å dele kompetanse innen blære- eller tarmbehandling og forbedre pasientbehandlingen. Wellspect kan støtte deg med et økonomisk bidrag og hjelpe deg i gang, hvis du ønsker.  

Som sykepleier er det meste av arbeidet allerede gjort av deg i din daglige praksis. Studien trenger ikke å være komplisert eller ta opp fritiden. 

Typer studiestipend sponset av Wellspect

Studiestipend for sykepleiere (EAUN-stipend)

European Association of Urology Nurses (EAUN) representerer ca. 3000 sykepleiere, som alle arbeider i urologisk omsorg. Det er en livlig, dynamisk organisasjon med sikte på å fremme de høyeste standardene for urologisk sykepleie i hele Europa og legge til rette for fortsatt utvikling av urologisk sykepleie i alle dens aspekter.

Studietilskuddets omfang

Omfanget av denne studiebevilgningen er relatert til blære- og tarmbehandling/dysfunksjon. Studien kan bruke kvalitative (f.eks. datainnsamling gjennom intervjuer) eller kvantitative (f.eks. datainnsamling gjennom kliniske undersøkelser) metoder. Ethvert studiedesign foreslått vil bli vurdert. 

Foreslåtte studieområder:

 • Generell blærekateterisering/transanal irrigasjonsbehandling 
 • Intermitterende kateterisering – timing/introduksjon/oppfølging
 • Opplæring blærekateterisering - for pasienter eller helsepersonell 
 • Overholdelse og overholdelse av intermitterende kateterisering/transanal irrigasjon 
 • Intermitterende kateterisering/transanal irrigasjon og etterlevelse i dagliglivet 
 • Håndfunksjon og intermitterende kateterisering – opplæring og produktkrav 
 • Selvkateterisering vs. assistert kateterisering – innvirkning på opplæring og produktvalg Forebygging av urinveisinfeksjoner – fokus på trening og klinisk praksis 

Tidligere vinnere av sykepleierstudiestipendet

 • 2022– Jens Larsson, Norge: Pilotundersøkelse av prediktorer for enuresealarmrespons, ikke-resopnse eller ikke-etterlevelse. 
 • 2021 – satt på pause på grunn av pandemien
 • 2020 – satt på pause på grunn av pandemien
 • 2019 - Malin Nordin, Sverige: Undersøker tarmbehandlingsforløp for SCI-pasienter i Norden
 • 2018 - Randi Stensgaard og Line Trine Dalsgaard
 • 2017 – Ericaeli Nade, Tanzania
 • 2016 – Bridget Stroebel, Sør-Afrika
 • 2015 – Mandira Baniya, Nepal

Slik søker du om tilskuddet 

Søknadsfrist for neste års forskningsbevilgning før EAUN-møter - 1. juli 2022

ESPUN-tilskudd

Dele kunnskap og erfaringer mellom sykepleiere og annet paramedisinsk personale som er interessert i barneurologi og kontinenspleie er det styrende prinsippet for European Society for Paediatric Urology Nurses (ESPUN) er å gjøre. Det endelige målet er å øke kvaliteten på omsorgen for barn som lider av tarm- eller blæreproblemer, samtidig som de støtter sykepleiere i deres yrke og forskning.

Omfanget av ESPUN-studiestipendet

Studiestipendet er åpent for studier relatert til blære- og/eller tarmbehandling hos barn og unge. Blære- og tarmbehandling kan studeres separat. Imidlertid er det behov for ytterligere forskning på synergier mellom blære- og tarmhåndtering og av spesiell interesse. Studien eller forskningsprosjektet kan bruke kvalitative eller kvantitative metoder. Ethvert studiedesign eller forskningsprosjekt foreslått av søkeren vil bli vurdert.

Tidligere vinnere av ESPUN-studiestipendet

 • 2021 – satt på pause på grunn av pandemien
 • 2020 - satt på pause på grunn av pandemien
 • 2019 - Tinne van Aggelpoel, Belgia: Undersøker toalettopplæring hos friske småbarn i Belgia
 • 2018 – Anneli Saarikoski: Annullering av skolen som behandling av barns funksjonsinkontinens – Evaluering og implementering av tiltaket

Slik søker du om tilskuddet 

 1. Søk først for å bli ESPUN-medlem
 2. Fyll ut kontaktskjemaet for Wellspect og inkluder et sammendrag av prosjektet, samtidig som du velger tilskudd under emne. 

Fristen for årets søknad er 1. mai 2022. Vinneren av forskningsstipendet vil bli annonsert på den årlige EAUN/ESPUN-kongressen.

For ytterligere avklaringer og spørsmål i forbindelse med studiestipend, vennligst fyll ut det samme kontaktskjemaet som er oppført for begge søknadene ovenfor. Vennligst skissere din e-post og fokus for din henvendelse. Vi vil komme tilbake til deg etter hvert.