Hvordan finne en behandling for blæreproblemer Behandling for blæreproblemer

Hva er kateterisering?

Et urinkateter brukes til å tømme urinblæren når den ikke kan tømmes normalt. Denne prosessen kalles kateterisering og kan være nødvendig etter en operasjon eller under sykehusinnleggelse.

Det brukes også som en daglig vane for mange mennesker med en dysfunksjonell blære forårsaket av en annen diagnose, som ryggmargsskade, ryggmargsbrokk, multippel sklerose (MS), Parkinsons sykdom, diabetes, hjerneslag eller inkontinens.

De forskjellige typer urinkatetre

Det finnes forskjellige typer urinkatetre, her kan du lese mer om katetrene som er tilgjengelige for deg på markedet.

Finn din behandling