Erklæring om samtykke

Wellspect HealthCare vil behandle personopplysningene dine for å gjøre det mulig for oss å gi deg en mer tilpasset opplevelse av informasjonen på nettstedet vårt, og for at vi skal kunne behandle forespørslene dine så raskt som mulig. Vi ønsker også å kunne sende deg nyhetsbrev og andre oppdateringer fra Wellspect. Det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er samtykke, og du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt.

Vi vil kun behandle dine personopplysninger innenfor Wellspect HealthCare eller innleide tjenestepartnere. Wellspect HealthCare er en del av en global organisasjon, og dermed kan dataene overføres til et annet selskap i konsernet eller innleide tjenestepartnere utenfor EØS. All overføring av personopplysninger vil bli gjort for å støtte målene beskrevet ovenfor, og vi vil sørge for at passende sikkerhetstiltak er på plass for behandling av dine personopplysninger. Dine personopplysninger vil bli lagret i samsvar med våre retningslinjer for oppbevaring og vil dermed ikke bli oppbevart lenger enn det som er nødvendig med tanke på formålet med behandlingen. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, blir dataene dine slettet med mindre vi er juridisk forpliktet til å beholde dem.

Hvis du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, ønsker å få tilgang til hvilke personopplysninger vi behandler for deg, ønsker å trekke tilbake ditt samtykke, har innvendinger mot behandlingen eller ønsker å rette eller slette dine personopplysninger, ønsker å begrense vår behandling av dine personopplysninger eller kreve din rett til dataportabilitet, vennligst kontakt Wellspect kundeservice, behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Du kan også kontakte Wellspects personvernombud på privacyoffice@dentsplysirona.com. Hvis du har klager angående behandlingen vår som du ikke vil presentere direkte for oss, kan du henvende deg til din lokale databeskyttelsesmyndighet.