Blære- og tarmdysfunksjon

Blære og tarm dysfunksjoner ofte kommer sammen

Blæren og tarmen er organer som er nært beslektet og ofte påvirker hverandre. Derfor sameksisterer blære- og tarmsymptomer ofte side om side og samhandler. I mange tilfeller krever et vellykket resultat derfor ofte at blære- og tarmdysfunksjoner behandles samtidig. Å ta denne helhetlige tilnærmingen til kontinenspleie (inkludert både blære- og tarmdysfunksjon) kan gi bedre omsorg for pasienter, noe som resulterer i økt livskvalitet.

På de neste sidene har vi samlet nyttig informasjon som kan hjelpe deg med å forstå årsakene bak blære- og tarmproblemer, og hva du kan gjøre for å gjenvinne kontrollen.