Bærekraft

Gjøre en virkelig forskjell - nå og for fremtiden

Bærekraft hos Wellspect

Vårt arbeid med bærekraft omfatter tre hovedfokusområder, inkludert reduksjon av vårt miljøavtrykk, god helse og velvære og til slutt trygg, engasjerende og inspirerende arbeidsplass.

Evidensbasert arbeid med bærekraft

Som en ansvarlig virksomhet, mener vi at alle påstander om bærekraft må være evidensbaserte. Vi har etablert tverrfunksjonelle grupper for å nå de målene vi har satt oss på ulike områder. Vi overvåker og rapporterer også om fremdriften i årlige bærekraftsrapporter. Nedenfor vises et øyeblikksbilde av noen av emnene som dekkes i disse rapportene.

Lokale bærekraftsinitiativer

I Norge støtter vi ulike lokale bærekraftsinitiativer som knytter seg til selskapets tre fokusområder. Dette kan omfatte alt fra avfallshåndtering til å støtte en lokal sak.

Utover det har vi også lokale bærekraftambassadører som støtter lokal integrering av Wellspects globale visjon og ambisjoner.

Les mer om våre lokale bærekraftsinitiativer