Kvinners helse bekymrer oss alle Kvinne Blære Helse

Bedre kvinnehelse – en bedre verden!

Denne dristige påstanden kan høres litt bombastisk ut, men dette er en uttalelse fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Kvinners helse angår ikke bare kvinner, men deres familier, lokalsamfunn og samfunn for øvrig. Med andre ord - det er en urfordring med høy prioritet.

Generelt møter kvinner større vanskeligheter med å få den helsehjelpen de trenger, og det er klart at det er behov for endringer. WHO krever reformer for å sikre at kvinner er sentralt involvert i deres omsorg. Vi er enige og vi ønsker å bidra!

Vår visjon: Å gjøre det mulig for alle kvinner å lykkes med intermitterende kateterisering. Denne videoen forklarer hvordan.

Kvinnelige blæreproblemer

Kvinner er mer utsatt enn menn for å få UVI på grunn av en rekke årsaker, for eksempel kortere urinrør, hormonelle endringer etc.

UVI i tallene

 • Omtrent halvparten av alle kvinner vil oppleve UVI i løpet av livet
 • Risikoen for å få UVI er 3-4 ganger større hvis du er kvinne
 • Omtrent 1/3 av alle kvinner ved fylte 24 år har hatt UVI
 • Kvinner mellom 16-35 år er omtrent 35 ganger mer sannsynlig å bli rammet av UTI enn menn

Tallene kan høres litt urettferdige ut, men har å gjøre med hvordan anatomien vår er bygget opp. Menn har lengere urinrør noe som ir en bedre utskylling av bakterier hver gang de later vannet. Også plasseringen av den kvinnelige urinrøret, nær endetarm og skjede, er dessverre gunstig for bakterievekst.

UVI er ganske vanlig for seksuelt aktive kvinner, selv om tissing før og etter sex kan bidra til å forhindre infeksjon. Kvinner med diabetes er mer utsatt for å få en UTI på grunn av tilstanden innvirkning på immunsystemet.

Andre grunner er bruk av prevensjon og antibiotika, noe som kan forstyrre den normale bakteriefloraen i vagina. Også genetiske faktorer og østrogennivå har vist å ha en innvirkning.

Bruk av urinkatetre øker risikoen for UVI, og derfor er det viktig å ta et bevisst katetervalg og at man bruker riktig teknikk. Hydrofile katetre er for eksempel bevist å redusere risikoen for UVI og er ofte foretrukket av brukere.

Et annet vanlig problem hos kvinner er nedre urinveissymptomer (LUTS). Begrepet dekker begge kjønn, men den generelle forekomsten er høyere hos kvinner. LUTS inkluderer symptomer som frekvens, urge, lavt trykk og etterdrypp.

 • Urininkontinens er omtrent 2,5 til 3 ganger mer vanlig hos kvinner.
 • Risikoen for UVI 3-4 ganger større hos kvinner.
 • Overaktiv blære er mer vanlig hos kvinner.

LUTS er delt inn i to hovedkategorier: Problemer knyttet til lagring (hvis du lekker urin) eller tømming (hvis du ikke kan tømme blæren).

Hvis du lekker urin

Du kan oppleve at du ved et uhell lekker litt tiss når du hoster, nyser eller trener. Dette kalles stressinkontinens og er vanlig etter graviditet og fødsel.

Urinlekkasje er også vanlig på grunn av nevrologiske sykdommer som MS, og/eller på grunn av en overaktiv blære (OAB). Blæren trekker seg sammen når den ikke skal, noe som forårsaker lekkasje. Dette kalles urge-inkontinens.

Inkontinens og lagringsproblemer er generelt vanligere hos kvinner enn hos menn.

Hvis du ikke kan tømme blæren

Urinretensjon er det motsatte av inkontinens – du har problemer med å tømme blæren helt. Når det er urin igjen i blæren, øker risikoen for infeksjoner. Hvis dette ikke er løst, kan nyrene bli skadet.

Retensjon er ganske uvanlig hos kvinner, med mindre du har en nevrologisk sykdom, prolaps eller postoperative kirurgiske komplikasjoner. Det er vanlig hos eldre menn hvor retensjonen enten kan skyldes en mekanisk barriere, for eksempel en forstørret prostata, eller nedsatte muskler i blæreveggen, noe som gjør dem for svake til å trekke seg sammen.

Intermitterende kateterisering som løsningen

Mange kvinner sliter i årevis med å finne en løsning på blæreproblemene, uten å lykkes. En metode som noen ganger overses, eller til og med unngås, er intermitterende kateterisering (RIK). RIK kan være en god løsning på mange av disse problemene, men kvinner føler  noen ganger litt motstand mot RIK. Når det er sagt, når du har overvunnet barrierene, er det sannsynlig at du har funnet løsningen på blæreproblemene dine.

Høres noe av dette kjent ut?

Anatomi og posisjonering

FFor en kvinne er det ikke alltid like lett å finne urinrørsåpningen hvor kateteret skal føres inn. Det gjør at det ofte trengs litt mer trening før man mestrer det fullt ut.

Utilgjengelige bad

Mange kvinner kan velge å holde seg hjemme fordi de rett og slett er redd for ikke å finne et toalett i tide. enkelte velger til og med å drikke mindre for å  begrense antall toalettbesøk. Bare tanken på  offentlige toaletter gjør at man frykter å forlate huset. Også hvordan man skal kvitte seg med det brukte kateteret kan spille inn.

Nok en oppgave å få unnagjort

Mange kan føle at dette er enda en oppgave som skal passe inn i tidsklemma, som hindrer sosialt liv og relasjoner. Disse elementene er avgjørende for at man skal føle seg vel. MAnge kvinner er i tvil om katetrisering er forenlig med en travel livsstil, sosialt liv og jobb.

Frykt for prosedyren 

Mange kvinner opplever følelser av skam, tap av verdighet og lav selvtillit når de ikke kan late vannet på vanlig måte. Noen synes RIK virker invaderende og smertefullt, det tar bort femininiteten deres og assosieres med eldre.

Denne frykten er helt normal, men ikke alltid adressert av helsepersonell. Hvis du kjenner deg igjen i det ovennevnte, kan du benytte anledningen til å diskutere det med legen din.

Velg kateteret ditt med omhu

 • Gi det en ærlig sjanse - ditt engasjement vil gi gode resultater!
 • Vurder ulike alternativer - det er veldig viktig å finne et kateter som gir ergonomisk kontroll, er hygienisk og er diskret.
 • Velg et kateter som passer og støtter din livsstil og dine behov - ikke omvendt
 • Og til slutt - en god start er avgjørende for å lykkes med intermitterende kateterisering. Krev god veiledning fra helsepersonell og forvent mest mulig av kateteret ditt.

Hvordan velge riktig kateter

Når kateterisering er nytt for deg, er det fornuftig å vite hva som gjør ett kateter mer riktig for deg enn et annet. Her utforsker vi hvordan du velger riktig kateter for deg.

Intermitterende kateterisering (IC)

Intermitterende kateterisering (IC) er den nest beste måten å urinere på, måten som for det meste etterligner den naturlige måten å urinere på. I denne delen kan du se animasjoner for å forstå hele prosedyren for IC, laste ned kateteriseringsinstruksjoner og mer.

LoFric Elle

key:global.content-type: Product

Vinkelen forandrer alt. Dette er den nye måten for kvinner å kateterisere seg selv. LoFric Elle er en innovativ løsning som er enkel å lære, bruke og lære bort.

Be om vareprøve