Etterforsker initierte studier og forskning

Bli kjent med Wellspect sitt program for Investigator Initiated Studies (IIS)-program

Hovedformålet med IIS-programmet er å øke og stimulere ekstern forskning på produkter, behandlinger og klinisk ledelse, koordinert av helsepersonell med støtte fra Wellspect.

Den eksterne forskeren er ansvarlig for gjennomføringen av studien, det vil si å være studiesponsor.

Behandling av søknaden din

Etter at du har sendt inn forslaget sammen med et detaljert budsjett, vil Wellspects kliniske spesialist bekrefte mottak av søknaden om Wellspect-støtte fra IIS-programmet. Skulle søknaden være ufullstendig eller uklar, vil en forespørsel om ytterligere informasjon bli sendt til deg innen to uker.

I løpet av ytterligere seks uker vil søknaden din bli vurdert av Wellspect Clinical Research Planning Board, hvis medlemmer har ulik ekspertise innen Wellspects medisinske utstyr. Styret avgjør i fellesskap om søknaden din skal godkjennes, avslås eller be om ytterligere opplysninger om søknaden.

Ved godkjenning av søknaden vil det bli etablert en skriftlig avtale mellom deg, din institusjon og Wellspect for å regulere samarbeidet.

Med Wellspect er forslaget til klinisk forskning i gode hender. Vi sørger for å alltid behandle en idé med respekt og integritet.