Artikler og webinar

Wellspect Education er et bredt tilbud av opplæringsmateriell på flere nivåer, fra grunnleggende kunnskap til ekspertnivå. Artikler basert på vitenskapelige studier er på engelsk.

42 Artikler

Fordype
  1. Benign Prostatic Hyperplasia

    key:global.content-type: Article

    Benign prostatic hyperplasia (BPH) is a leading diagnosis among males. Approximately 100,000 men are treated with transurethral prostate (TURP) surgery each year, making it one of the most common surgical procedures in the United States and several other countries.

  2. Scientific Review of Neurogenic Bowel Dysfunction (NBD)

    key:global.content-type: Article

    Defecation disorders are common in conditions affecting the nervous system, such as spinal cord injury, multiple sclerosis, spina bifida and severe Parkinson’s disease, and have great impact on self-esteem, personal relationships and social life.

Viser 12 av 42 Artikler