Tema: Blære Ikke alle kateter er like

RIK krever mye engasjement fra pasienten og det er noen som slutter med terapien. Pasienten må være motivert, få god introduksjon, kateter som er individuelt tilpasset og som hindrer komplikasjoner. Katetre med en overflate som har en osmolalitet i balanse med urinen er nøkkelen til å redusere friksjonen når katetret føres inn og trekkes ut. LoFric har snart vært 30 år på markedet og er dokumentert effektiv til å tømme blæren tom og redusere komplikasjoner, som for eksempel hematuri og UVI, også ved lang tids bruk.

6 Items

 1. Friction and hydrophilic catheters

  key:global.content-type: Article

  Urine often has a high concentration of particles and low content of water. This is referred to as high osmolality. Urine osmolality has a direct effect on catheter lubrication and plays an important role for people who use hydrophilic catheters. Catheters with a surface osmolality in balance with urine is key to reducing withdrawal friction.

 2. Hydrophilic catheters and lower risk of hematuria

  key:global.content-type: Article

  A lubricated catheter is recommended to reduce damage to the urethra and lower the risk of hematuria which is a common complication. A cross-over study comparing different hydrophilic catheters showed an even lower frequency of hematuria in patients who chose LoFric.

 3. Hydrophilic catheters and reduced risk of uti

  key:global.content-type: Article

  Extensive studies support scientific literature claiming that use of hydrophilic catheters reduce urethral trauma and urinary tract infections. This in turn can minimize the need for antibiotics. Because of these benefits, we now know that hydrophilic catheters are one of the most cost-effective ways to prevent long term urological complications in general and UTI in particular.

 4. Long-term safety of intermittent catheterization

  key:global.content-type: Article

  Single-use hydrophilic catheters were developed in the early eighties to address long-term complications of intermittent catheterization as seen when reusing plastic catheters with add-on lubrication. As reported by Wyndaele and Maes1 and Perrouin-Verbe et al.2 the majority of complications related to intermittent catheterization occur after long-term use as a result of damage to the urethral wall from repeated catheterizations. In contrast, long-term use of LoFric hydrophilic catheters is reported to prevent urethral trauma and complications.3 4

 5. Behandlingsalternativer for ufullstendig tømming av urinblæren

  Urinretensjon er manglende evne til å tømme blæren for urin, noe som fører til at det etterlates noe urin, som kan føre til komplikasjoner. Det er viktig å tenke på at noen kan tisse litt og fortsatt ha retensjon, da det gjenværende volumet i blæren er for høyt.