Behandlingsalternativer for ufullstendig tømming av urinblæren

Urinretensjon er manglende evne til å tømme blæren for urin, noe som fører til at det etterlates noe urin, som kan føre til komplikasjoner. Det er viktig å tenke på at noen kan tisse litt og fortsatt ha retensjon, da det gjenværende volumet i blæren er for høyt.

En blære som ikke tømmes, kan fortsatt forårsake inkontinens, da det resulterer i overflow inkontinens. Urinretensjon behandles vanligvis med følgende: 

 • tømming av blæren 
 • dilatasjon av urinrøret 
 • stenter i urinrøret 
 • prostatamedisiner 
 • kirurgi 

Årsakene til at det ikke er mulig å tømme blæren helt kan være mange, og de er som regel delt inn etter akutt urinretensjon og kronisk urinretensjon. 

Akutt urinretensjon 

Plutselig manglende evne til å late vannet er vanligvis et symptom på en annen tilstand som krever behandling. Dette kan være forårsaket av obstruksjoner i blæren eller urinrøret, av en forstyrrelse i sensorisk informasjon i nervesystemet (f.eks. ryggmargs- eller nerveskade) eller av overstrekk på blæren (f.eks. ved å utsette vannlatingen i lengre tid). I tillegg til at evnen til å tømme blæren forsvinner tydelig og plutselig, opplever mennesker med akutt urinretensjon vanligvis oppblåst mage, og et smertefullt ønske om å tømme blæren. 

Komplikasjoner fra ubehandlet urinretensjon kan omfatte blæreskade og kronisk nyresvikt. Behandlingen er å tømme blæren for urin med ren intermitterende selvkateterisering, sammen med behandling av den underliggende årsaken. 

Kronisk urinretensjon 

Kronisk urinretensjon er, som akutt retensjon, vanligvis forårsaket av en annen tilstand som må behandles. Dette kan blant annet være en obstruksjon i utløpet, en svak blæremuskel, et nevrologisk problem eller en bivirkning av legemidler. Symptomer kan være forvirrende, fordi selv om du kanskje kan tisse, kan du ha problemer med å starte en urinstrøm eller tømme blæren helt. Du later kanskje vannet ofte, du får kanskje plutselig behov for å late vannet, men får ikke ut noe når du er på toalettet, eller du føler kanskje vannlatingstrang etter at du nettopp er ferdig. Samtidig kan det også dryppe urin mellom vannlatingene,  fordi blæren er overfylt (overflow inkontinens). 

På grunn av disse forvirrende symptomene, blir kronisk retensjon ganske ofte diagnostisert som overaktiv blære eller urge inkontinens. Dette er alvorlig, da behandlingen for overaktivitet hovedsakelig er å "roe ned blæren" med legemidler – som selvfølgelig øker retensjonsnivået. En ultralydskanning av blæren kan brukes, eller gjenværende urin etter kateterisering kan måles, for å bekrefte eller utelukke urinretensjon. Komplikasjoner fra ubehandlet kronisk retensjon omfatter urinveisinfeksjoner, blæreskade, inkontinens og kronisk nyresvikt. Behandlingen ligner den for akutt retensjon, nemlig behandling av den underliggende årsaken og regelmessig tømming med ren intermitterende kateterisering, eller inneliggende kateter over en lengre periode. 

Uretral kateterisering 

 

Ren intermitterende kateterisering (RIK) 

RIK er en trygg og effektiv metode som betyr regelmessig tømming av blæren med et hydrofilt tappekateter til engangsbruk. RIK bør bare utføres hvis det er urin igjen i blæren etter vannlating, hvis det er symptomer eller komplikasjoner som oppstår grunnet det gjenværende volumet i blæren. Ufullstendig tømming av blæren skyldes vanligvis en av tre kategorier av dysfunksjon i nedre urinveier: 

 • Detrusor dysfunksjon: en underaktiv eller atonisk detrusor som ikke trekker seg sammen med tilstrekkelig varighet eller størrelse til å tømme blæren helt. 

 • Obstruksjon av blæreutløp: De vanligste årsakene er forstørrelse av prostata, høy blærehals eller urinrørstenose (hos kvinner). Hos menn kan uretrastrikturer hindre blæretømming, og forekommer ofte etter instrumentering, slik som radikal prostatektomi. 
 • Etter kirurgi: kirurgi for å gjenopprette kontinens kan svekke tømming av blæren, og denne teknikken kan føre til akutt urinretensjon. Prosedyrer for å redusere stressinkontinens introduserer en viss grad av obstruksjon i blærens utløp, mens prosedyrer for å løse urgency urininkontinens tar sikte på å redusere intravesikalt trykk og øke funksjonell blærekapasitet. Begge disse kan svekke blærens evne til å tømme, muligens føre til residualvolum. 
   

Inneliggende kateter 

Alternativer til ren intermitterende kateterisering er inneliggende kateter i uretra eller suprapubis. Et inneliggende kateter er imidlertid en invasiv prosedyre, som enten plasseres gjennom abdomen (suprapubis) eller urinrøret, og tømmer kontinuerlig. Kateterassosierte urinveisinfeksjoner er den vanligste komplikasjonen ved all kateterisering. Det rapporteres at RIK reduseres infeksjonsrisikoen sammenlignet med inneliggende katetre – for eksempel en reduksjon på 20 % etter kortvarig postoperativ bruk. 

Dilatasjon av urinrøret 

Dilatasjon av urinrøret behandler uretrastriktur, der retensjon forårsakes av en obstruksjon eller avsmalning langs urinrøret, og å sette inn et tykt kateter i urinrøret gjør strikturen videre. En alternativ metode innebærer oppblåsing av en liten ballong i enden av et kateter inne i urinrøret. Helsepersonell utfører dilatasjon av urinrøret under et klinikkbesøk eller på en poliklinikk på sykehus. Pasienten vil få lokalbedøvelse. I noen tilfeller vil pasienten få bedøvelse og få generell anestesi. 

Intermitterende dilatasjon av urinrøret anbefales ofte for å redusere risikoen for tilbakevendende uretrastriktur. Dette innebærer å føre et glatt kateter inn i urinrøret for å vide ut det aktuelle området og forhindre at det smalner igjen. 

Et regime som ligner dette må følges: 

Dilater etter instruksjonene én gang om dagen i to uker, deretter skal du dilatere annenhver dag i to uker, før du fortsetter å dilatere én gang i uken til du får andre instruksjoner. 

Stenter i urinrøret 

En annen behandling for uretrastriktur innebærer å sette inn et kunstig rør, kalt en stent, inn i urinrøret i strikturområdet. Når det er på plass, ekspanderer stenten som en fjær og skyver det omkringliggende vevet tilbake og utvider urinrøret. Stenter kan være midlertidige eller permanente. 

Legemidler 

Legemidler som brukes ved urinretensjon er for behandling av forstørret prostata. Legemidler som brukes, vil enten redusere veksten av, eller krympe prostata, eller lindre symptomer på urinretensjon forbundet med godartet prostatahyperplasi (BPH) ved avslapning av blærehalsmusklen. 

Kirurgi 

 • Prostatakirurgi (kun menn) 

For å behandle urinretensjon forårsaket av godartet prostatahyperplasi, kan prostata fjernes kirurgisk eller fjerne forstørret prostatavev ved å bruke transuretralmetoden, som er den vanlige operasjonen ved reseksjon av prostata (TURP). 

 • Intern uretrotomi 

For å behandle en uretrastriktur settes et spesielt kateter inn i urinrøret til det når strikturen. Urologen bruker deretter en kniv eller laser til å lage et snitt som åpner strikturen. 

 • Behandling av cystocele eller rectocele 

Denne prosedyren er mer vanlig hos kvinner og innebærer kirurgi for å løfte en sammenfalt blære eller endetarm tilbake til normal posisjon, og fjerne enhver hindring som forårsaker at blæren tømmes. 

 • Tumor- og kreftkirurgi 

Fjerning av svulster og kreftvev i blæren eller urinrøret kan redusere urinrørsobstruksjon og urinretensjon. 

Emner: