The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Hvordan forebygge urinveisinfeksjon

Selv om intermitterende kateterisering gir mindre risiko for urinveisinfeksjoner, kan de likevel oppstå som en uheldig konsekvens av prosedyren. Denne risikoen kan imidlertid reduseres ved å være forsiktig og bruke riktig utstyr.
how to avoid infections washing hands full width

Hva kan du gjøre for å forebygge urinveisinfeksjon:

Hygiene

Vask alltid hendene før kateterisering. Underlivet kan vaskes med mild såpe én gang om dagen, men husk at hyppig vask kan fjerne de naturlige, gode bakteriene og slimhinnene som bidrar til å bekjempe infeksjon. Unngå å ta på katetret, siden det kan forurense overflaten. Noen kateter, som LoFric Origo, har en innføringshylse som hjelper deg med å sette inn katetret uten å ta på det.

Tøm blæren ofte og helt tom

For mye urin i blæren fører ofte til infeksjoner. Ta deg god tid når du kateteriserer. Trekk katetret langsomt ut for å sikre at blæren er tom. Det er viktig at katetret har riktig lengde. Kateter som er for korte, kan føre til resturin, noe som øker risikoen for urinveisinfeksjon. Spør legen eller helsepersonell om du har riktig lengde på katetret. Helsepersonell kan også gi deg råd om hvor ofte du bør kateterisere hver dag. Generelt er det vanlig å late vannet fire til seks ganger om dagen med jevne mellomrom. Hvis du tapper mer enn 400 ml urin på én gang, har du ventet for lenge. Medisinske studier har vist at store mengder urin i blæren øker risikoen for urinveisinfeksjon.

Unngå friksjon

Urinrøret og blæren har en naturlig slimhinne som hindrer bakterier i å feste seg. Hvis du beskytter denne slimhinnen, bidrar du også til å redusere risikoen for infeksjon. Hydrofile LoFric kateter har en overflate som binder vannet. Dette gjør katetret svært glatt, gir lav friksjon og reduserer dermed faren for skader på slimhinnen i urinrøret, både når katetret settes inn og trekkes ut. Alle hydrofile kateter er ikke like, så spør legen eller sykepleieren om hjelp til å velge det katetret som er riktig for deg.

Drikk tilstrekkelig

Dersom du drikker 1,5–2 liter væske hver dag, kan det skylle ut skadelige bakterier og bidra til å forhindre urinveisinfeksjon.