Bakterier i urinrøret og blæren Urinveisinfeksjoner (UVI)

Hva er urinveisinfeksjoner (UVI)?

Urinveisinfeksjoner (UVI) oppstår når bakterier kommer inn i urinveiene og koloniserer seg. Nesten 90% av alle UVIer er forårsaket av bakteriene Escherichia coli (E-Coli). Dette er en bakterie som er tilstede i tarmen uten å forårsake noen skade. Infeksjoner begrenset til nedre urinveiene kan være svært smertefulle og problematiske, men går vanligvis bort alene etter noen dager. Hvis ikke, kan behandling med antibiotika være nødvendig. Som enhver annen form for infeksjon, jo lenger det går ubehandlet, jo mer alvorlige komplikasjoner kan oppstå. En symptomatisk * UTI som går ubehandlet kan til slutt føre til nyreskade.

Ikke alle urinveissymptomer er UVI, selv om de kan føles som en. Hvis du mistenker at du har en UvI, kontakt legen din umiddelbart – hjemmekurer eller andre kjerringråd kan som oftest ikke kurere infeksjonen helt.

 

(*Symptomatisk: med påviste symptomer som feber, blod i urinen, uklar urin osv.)

Urinveisinfeksjon Symptomer

En urinveisinfeksjon innebærer vanligvis en endring i vannlatningsmønsteret. Tegn på at du kan ha en UTI inkluderer: 

 • Hyppig trang til å urinere 
 • Inkontinens 
 • En brennende følelse når du tømmer blæren 
 • Blod i urinen 
 • Blakket, misfarget eller illeluktende urin 
 • Smerter i korsrygg og mage 
 • Feber 
 • Sykdomsfølelse

Avhengig av hvilken del av urinveiene som er infisert av bakterier tegn og symptomer forskjellig. Typiske nyre infeksjon symptomer er:

 • Høy feber
 • Frysninger eller frostrier
 • Korsryggsmerter eller smerter i siden av ryggen
 • Kvalme eller oppkast

Hvis du får en urinveisinfeksjon så kan det lett behandles. Kontakt helsepersonell så snart som mulig.

Årsaker til urinveisinfeksjoner

En urinveisinfeksjon oppstår vanligvis hvis bakterier kryper langs urinrøret og inn i blæren, begynner å formere seg og forårsaker vevskader. Kroppen har forsvarsmekanismer for å beskytte oss mot disse inntrengerne, men disse forsvarene kan mislykkes noen ganger. Immunsystemet er ikke like sterkt hos alle,  derfor varierer nivået av forsvarsmekanismer. Hvis bakteriene vinner kampen mot kroppens immunforsvar, vil vi reagere med symptomer som smerter og feber.

Se denne 3-minutters animasjonen for å forstå hvordan en UVI oppstår:

 

Intermitterende kateterisering (RIK) reduserer risikoen for UVI sammenlignet med andre behandlingsmetoderr, f.eks. inneliggende katetre. Imidlertid er risikoen for å utvikle en UVI fortsatt til stede siden bakterier fra utsiden av kroppen kan komme inn i blæren via urinkateteret. Det er viktig å velge et hydrofilt kateter som tømmer blæren helt og unngår risiko for å forårsake skade på urinrøret.

Les mer og bestill en prøve av vårt kateter for kvinner, LoFric Elle, som kan redusere risikoen for urinveisinfeksjon ved å bruke Ren Intermitterende Kateterisering.

Les mer om LoFric Elle 

Forskjellen mellom en bakteriuri og en urinveisinfeksjon, UVI

Bakteriuri er tilstedeværelse av bakterier i urinen uten medfølgende symptomer på UVI, som hyppig vannlating, smertefull vannlating eller feber. Bakteriuri er svært vanlig hos personer som bruker RIK. Faktisk viser noen studier at opptil 60% av RIK-brukerne har bakteriuri.

Det anbefales å minimere bruken av antibiotika hos personer som praktiserer RIK på grunn av potensiell antibiotikaresistens og bivirkninger av antibiotika. Bakteriuri uten symptomer bør ikke behandles med antibiotika med mindre du er gravid eller har hatt en nyretransplantasjon. 

Hvem er mer utsatt for å få en urinveisinfeksjon (UVI)?

Urinveisinfeksjoner er vanligere hos kvinner enn hos menn på grunn av flere årsaker, for eksempel kortere urinrør. Et kort urinrør gjør det lettere for bakterier å reise langs urinrøret og infisere blæren. Også den korte avstanden mellom anus og urinrørsåpningen kan øke risikoen for forurensning, da E. Coli normalt er tilstede i tarmen og kan migrere og føre til infeksjon.

Hvorfor kvinner har høyere risiko for UVI enn menn:

 • Kvinnelig anatomi, da den kortere urinrøret gjør det lettere for bakterier å nå blæren.
 • Samleie, på grunn av potensiell overføring av bakterier (vagina nær endetarm).
 • Endringer i vaginalfloraen, f.eks. ved bruk av sæddrepende midler.
 • Graviditet på grunn av hormonelle endringer etc.
 • Overgangsalder, med fallende nivåer av østrogen.

Generelle risikofaktorer for UVI, relatert til både menn og kvinner:

 • Strukturelle problemer i urinveiene, f.eks. unormale urinveier fra fødselen eller forstørret prostata (hos eldre menn)
 • Et nedsatt immunsystem
 • Tarmdysfunksjon (forstoppelse gjør det vanskeligere å tømme blæren)
 • Kateterbruk (alt som settes inn i urinrøret, inkludert kirurgiske undersøkelser utført på sykehus, øker faktisk risikoen for infeksjon)

Hvordan unngå urinveisinfeksjoner?

Det er ting du kan gjøre for å redusere risikoen for å få en UVI. Profylaktiske (forebyggende) behandlinger, som å drikke tranebærjuice som gjør urinen surere, ble opprinnelig antatt å bidra til en antibakteriell effekt, men det er ingen solid vitenskapelig bevis på at dette fungerer.

Den viktigste faktoren i UVI-forebygging er å hemme bakteriene fra å feste seg til blærens cellevegg. Tranebær inneholder et stoff som har vist seg i studier å kunne hindre bakteriene å feste seg. Det er bare hele tranebærfrukten som viser denne effekten, ikke juicen.

Personer med en sunn og variabel normal bakterieflora er vist å ha den sterkeste forsvarsmekanismen mot urinveisinfeksjon. Ved å legge til probiotika (levende mikroorganismer) kan normalfloraen vokse, og noen studier tyder på at dette  er en effektiv strategi for å forhindre infeksjon.

Probiotika: betyr levende bakterier som finnes i visse matvarer eller kosttilskudd. De kan gi mange helsemessige fordeler.

Prebiotika: Disse stoffene kommer fra typer karbohydrater (for det meste fiber) som mennesker ikke kan fordøye. De gunstige bakteriene i tarmen spiser denne fiberen.

Andre påviste måter å unngå UVI på:

Drikk rikelig med væske: Vann bidrar til å tynne ut urinen og sikrer at vannlating gjøres oftere, slik at bakterier kan skylles bort fra urinveiene og blæren.

Tørk fra forsiden til baksiden for å unngå overføring av bakterier fra endetarmen til urinrøret (hos kvinner).

Urinere etter sex hjelper å skylle ut bakterier fra urinrøret og blæren.

Unngå forstoppelse, studier viser at dette kan føre til at blæren ikke tømmes helt.

Hva er risikofaktorer for urinveisinfeksjon (UVI) i forbindelse med kateterbrukere?

Personer som ikke kan tømme blæren på en naturlig måte er avhengig av kateterisering. Intermitterende kateterisering (RIK) er gullstandarden og bør alltid velges fremfor inneliggende katetre. Prosedyren  er det som er nærmest kroppens naturlige måte å tømme på, og ingenting forblir i kroppen lenger enn tiden som trengs for å tømme blæren helt. Dette er av stor betydning for å unngå infeksjoner. Inneliggende katetre forblir i kroppen i uker eller måneder, og ved å ha en slange liggende inne i kroppen gjør at  bakterier kan feste seg til  og reise langs denne overflaten til blæren og forårsake en infeksjon. Personer som bruker inneliggende katetre får ofte UVI som er mye vanskeligere å behandle med vanlige antibiotika. Dette er på grunn av aggressive typer bakterier og at flere typerbakterier kan være tilstede samtidig.

RIK er den beste måten å tømme blæren på, for de som ikke kan urinere på vanlig måte. Det er imidlertid en risiko for UVI og noen hensyn må tas for å minnimere denne rissikoen.

 Hvorfor kateterbrukere har høyere risiko for UVI:

 • Innføring av bakterier via kateteret
 • Tap av utskylling i urinrøret ved bruk av kateter (sammenlignet med naturlig urinering)
 • Risiko for at kateteriseringsprosedyren lager sår i urinrøret
 • Resturin i blæren på grunn av ufullstendig tømming.

Hvordan unngå en UVI når du bruker et kateter:

Alt som settes inn i urinrøret vil potensielt øke risikoen for UVI, derfor er dette en ekstra bekymring for disse brukerne. Det er viktig å vite er at ikke alle katetre er like. Ved å velge et kateter med spesifikke egenskaper, og følge noen enkle trinn, kan risikoen for UVI minimeres.

Hygeine

Vask hendene før hver kateterisering. Underlivet kan vaskes med en mild såpe en gang om dagen, men husk at vasking oftere kan fjerne de naturlige gode bakteriene i slimhinnene som bidrar til å bekjempe infeksjoner.

Unngå å berøre kateterrøret, da dette kan forurense overflaten. Flere LoFric katetre har en innføringshylse eller sterilt håndtak som hjelper deg med å sette inn kateteret uten å berøre det.

Tøm blæren helt og ofte

Resturin er ofte en årsak til infeksjon. Ta deg god tid når du kateteriserer deg. Trekk kateteret sakte ut for å sikre at blæren er helt tom.

Det er viktig at kateteret har riktig lengde – kateter som er for korte kan etterlate resturin, noe som øker risikoen for urinveisinfeksjon. For å sikre at kateteret ditt har riktig lengde, spør legen eller sykepleieren om råd.

Helsepersonell vil gi deg råd om hvor ofte du skal kateterisere hver dag. Den generelle tommelfingerregelen er å urinere 4-6 ganger om dagen med jevne mellomrom. Hvis du tømmer mer enn 400 ml urin med et hvilket som helst intervall, venter du for lenge. Studier har vist at et høyt volum urin i blæren øker risikoen for UVI.

Unngå friksjon

Urinrøret og blæren har naturlig slimhinner som hindrer bakterier i å forårsake skade. Å beskytte denne slimhinnen vil også bidra til å minimere risikoen for urinveisinfeksjon. LoFric hydrofile kateter har en overflate som binder vann. Dette gjør røret veldig glatt, og forhindrer friksjon - og skade på urinrørslimhinnen - både når den går inn og når den kommer ut. På denne måten er hydrofile katetre som LoFric, bevist å redusere risikoen for urinveisinfeksjon med 64%. 1 Ikke alle hydrofile katetre er like, så spør legen eller sykepleieren din om hjelp til å velge det hydrofile kateteret som passer for deg.

Hvordan behandles urinveisinfeksjoner?

Normalt vil en UVI gå over av seg selv etter noen dager hvis det ikke er andre underliggende sykdommer. Imidlertid er det noen som trenger antibiotika for å bekjempe infeksjonen. Personer som får hyppige UVI krever vanligvis spesifikk behandling, og for en alvorlig UVI og / eller effekt på nyrene, kan det være nødvendig med intravenøs antibiotika på et sykehus.

Hvis man mistenker en UVI, må du alltid snakke med helsepersonell.

Referanser 1 In total

 1. Li et al, Arch Phys Med Rehabil. 2013

For helsepersonell