Urinveisinfeksjoner – en plagsom sak

Urinveisinfeksjoner er plagsomme og har stor negativ innvirkningen på livskvaliteten hos mange pasienter. Det kan også føre til nyreskade og sepsis, en livstruende tilstand. 

Uretral kateterisering er en av risikofaktorene for UVI. Sensitive pasientgrupper har behov for tidlig behandling med antibiotika ved en urinveisinfeksjon for å unngå videre komplikasjoner, samtidig som vi har en økende trussel for antibiotika resistens. En av fire helserelaterte infeksjoner (alle typer infeksjoner) er forårsaket av en antibiotika resistent bakterie. 

Du vil lære om: 

  • Stadiene i utviklingen av UVI 
  • Ny forskning om urinveienes helse og sykdom – hvor det er stor interesse for oppdagelsen av microbiota i urinveiene og dette har utfordret det tradisjonelle synet på at urinveiene er sterile. 
  • Nye tilnærminger og diskusjoner rundt behandling og forebygging av UVI – pasienter med obstipasjon har en større risiko for å få UVI og alternative fremtidige metoder til å behandle UVI uten behov av antibiotika. 
  • Om forebyggende metoder virker eller ikke er motstridende i litteraturen 
  •  At intermitterende kateterisering er den beste blærebehandlingen for å forebygge UVI sammenlignet med permanent kateter som assosieres med en høyere risiko for mer potente og mer biofilm dannende bakterier. 

Emner: