The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Hva er årsaken til en urinveisinfeksjon?

RIK reduserer risikoen for urinveisinfeksjon (UVI) sammenlignet med andre behandlinger av blæren, for eksempel inneliggende kateter. Risikoen for å utvikle UVI er fortsatt til stede da bakterier fra utsiden av kroppen kan komme inn i blæren via katetret.

En UVI oppstår når bakterier får vokse og formere seg i urinrøret og blæren og gi symptomer. Det er viktig å forstå forskjellen mellom en UVI og bakteriuri (bakterier i urinen uten symptomer).

Det er flere faktorer som påvirker risikoen for å utvikle en UVI. En av dem er evnen til å tømme blæren helt tom. Da vil bakteriene følge urinen ut gjennom katetret og risikoen for bakterievekst i blæren vil avta.
Causes of UTI woman holding her stomach in pain full width

Bakteriuri

Bakteriuri er tilstedeværelse av bakterier i urinen uten medfølgende symptomer på en urinveisinfeksjon (UVI), som hyppig vannlating, smerter når du tisser eller har feber. Bakteriuri er svært vanlig hos personer som bruker RIK. Enkelte studier viser at opp til 60 % av RIK-brukere har bakterier i urinen.


På grunn av bivirkninger og eventuell resistensutvikling sier retningslinjene at du skal minimere bruken av antibiotika.

Bakterier kan komme inn i blæren via katetret, men vil ikke være i blæren lenge nok til at en infeksjon kan oppstå.

UVI

En UVI er en bakteriell infeksjon som påvirker urinveiene. Selv om urin inneholder en blanding av væsker, salter og avfallsstoffer, inneholder den vanligvis ikke bakterier.

Når bakterier kommer inn i urinrøret, blæren eller nyrene og begynner å formere seg, angriper de slimhinnen og kan forårsake en UVI.

Les mer STOPP UVI app.

Bacteriuria