The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Urinveisinfeksjon (UVI)

Urinveisinfeksjon oppstår når bakterier får feste seg i urinrøret og i blæren. Som med enhver type infeksjon; jo lengre den forblir ubehandlet, desto mer alvorlige kan komplikasjonene bli. En symptomatisk urinveisinfeksjon som ikke behandles, kan til slutt føre til nyreskade.

Ikke alle symptomer fra urinveiene er nødvendigvis en urinveisinfeksjon, selv om det kjennes slik ut. Dersom du mistenker at du har urinveisinfeksjon, skal du kontakte lege umiddelbart.

En urinveisinfeksjon omfatter som regel en endring i vannlatingsmønsteret. 

Tegn som kan tyde på urinveisinfeksjon:

  • Hyppig behov for vannlating 
  • Inkontinens 
  • En sviende følelse når man tømmer blæren 
  • Blod i urinen 
  • Grumsete, misfarget eller illeluktende urin 
  • Smerter i korsryggen og magen 
  • Feber 
  • Generelt nedsatt allmenntilstand
Hvis du får en urinveisinfeksjon, kan den enkelt behandles. Ta kontakt med helsepersonell så snart som mulig.


Denises historie

Se Denise fortelle om hvordan bruk av RIK hjalp henne å få bukt med hyppige urinveisinfeksjoner.