Avføringslekkasje

Avføringslekkasje (FI) er symptomet som er rangert som det mest plagsomme for pasientene. FI er også den mest underrapporterte på grunn av tabubelagt natur og forlegenhet knyttet til den.

Det er forskjellige rapporter om prevalens med variasjoner fra 0,4 til 18 % av befolkningen. Noen ganger rapporteres en høyere forekomst hos kvinner og ofte sett hos eldre, noe som kan skyldes de anatomiske forskjellene i kjønn, og deretter på grunn av faktorer knyttet til aldringsprosessen. 

Definisjon og klassifiseringer 

Definisjonen av FI er ufrivillig tap av rektalinnhold (avføring) gjennom analkanalen og manglende evne til å utsette en tømming til det er sosialt praktisk. 
Det er 3 klassifiseringer av FI-symptomer;

  1. Passiv inkontinens: definert som ufrivillig tap av avføring uten trangfølelse eller behov for avføring, 
  1. tranginkontinens: definert som tap av tarminnhold til tross for forsøk på å beholde innhold, 
  1. blandet inkontinens: definert som både passive og trangssymptomer. 

Vurdering, diagnose og behandling av FI må skreddersys for hver enkelt person. 

Behandling av FI 

Kosthold og væsketilførsel 

Standard tarmbehandling med livsstilsendringer og medisiner er de første behandlingstrinnene. For å oppnå en effekt av behandlingen kreves det ikke bare overholdelse av medisiner, men også livsstilsendringer forståelse og aksept for terapien. 

Deretter bør behandling tilbys i tråd med tarmbehandlingspyramiden: 

AID0053547

Farmakologiske behandlinger 

Farmakologiske behandlinger, inkludert orale preparater og stikkpiller, har vist lave responsrater, 20-40 %, i randomiserte kliniske studier med symptombaserte primære endepunkter. 

Transanal irrigasjon 

Transanal irrigasjon er en god behandling for noen som behandling av avføringslekkasje og har vist seg å forbedre symptomer på FI så vel som livskvalitet, sosialisering, og det unngår behovet for eskalering av mer invasive behandlinger.  

Les mer om Transanal Irrigation (TAI). 

Sakral nervestimulering og kirurgisk behandling 

Nevromodulering som sakral nervestimulering (SNS) har blitt rapportert å redusere symptomer med 50 % for FI hos omtrent 67 til 100 % av pasientene i kliniske studier. Denne behandlingen kan ikke tilbys i alle geografiske områder. Når denne behandlingen ikke er gitt, eller ikke er egnet, kan personer vurderes av spesialistkirurger for vurdering av stomi for å håndtere symptomene sine. 

Ytterligere mestringsstrategier 

Målet med tarmbehandling er å redusere antall FI -episoder og forbedre livskvaliteten. Til tross for forskjellige behandlingsalternativer oppnår mange mennesker ikke en signifikant og langsiktig forbedring i reduksjon av episoder. Dette betyr at mange pasienter fremdeles kan trenge å bruke beskyttelsesprodukter, rektalplugger og barrierekremer for å takle symptomene sine. Inkontinensbind/bleier tjener kun til å holde avføring fra lekkasje unna klær eller sengetøy/utstyr etc. 

Det finnes ikke noe produkt som kan hindrer avføring fra å skade ytre hud etter lekkasje. Så for alle som har mistet kontroll over tarmen - må bindet eller bleien byttes umiddelbart og huden rengjøres. 

En rektalplugg er en passiv barriere for å hindre episoder med lekkasje og kan være en behandling alene eller brukes sammen med andre behandlinger som biofeedback, kostendring og/eller bruk av medisiner. Forskjellen på rektalplugger og bind/bleier er at pluggene er mer invasive; men har fordelene med bedre kontroll på lukt og reduserte potensielle hudproblemer. Barrierekrem kan også være nødvendig for å stoppe ytterligere skade på den skjøre huden. 

Last ned de relaterte ressursene nedenfor 

Emner: