Oversikt over avføringslekkasje

Dette er en oversikt over fekal inkontinens, dens årsak, utbredelse og behandling. Tarmkontinens er en av våre grunnleggende forventninger og et grunnleggende element i livskvalitet.

Avføringslekkasje 

Dette er en oversikt over avføringslekkasje; årsak, utbredelse og behandling. Tarmkontinens er et grunnleggende element i vår livskvalitet. 

Læringsmål:

  • Kunnskap om ulike årsaker, risikofaktorer og forekomst av avføringslekkasje for å vite når og hvem du kan spørre om tilstanden 
  • Øke kunnskapen om konsekvensene av avføringslekkasje, både for individet og samfunnet 
  • Behandling av avføringslekkasje 

Last ned undervisningsmaterialet og flere ressurser nedenfor. 

Emner: