Tarmdysfunksjon - oversikt

Tarmdysfunksjon er en tilstand som kan ha mange ulike årsaker. Det kan være en nevrologisk sykdom i ryggraden/hjernen som påvirker tarmkontrollen eller en obstruksjon, og for noen individer er det ingen underliggende medisinske årsaker til at tarmen ikke fungerer.

Det er også psykologiske årsaker til noen tarmproblemer. Uavhengig av årsakene til tarmdysfunksjon, er påvirkningen på livskvaliteten enorm. Personer med symptomer på tarmdysfunksjon begrenser seg ofte sosialt, eller isolerer seg fullstendig, de har liten eller ingen selvtillit, nære relasjoner kan være svekket, arbeidsevnen kan være vanskelig og de økonomiske komplikasjonene forbundet med medisinering eller kostnader til hjelpemidler kan alle være et stort hinder for dagliglivet.  

Nevrogen tarmdysfunksjon (NTD) 

NTD er begrepet som brukes for å beskrive dysfunksjon av tykktarmen på grunn av forstyrrelse av nervesignaler, forårsaker for eksempel forstyrrelse av peristaltikk og trangssignaler. Dette resulterer i at tarmen blir oppblåst og transittiden for avføringen å bevege seg langs tarmen reduseres betraktelig. Jo lenger avføringen forblir i tarmen, desto mer vann reabsorberes, noe som etterlater avføringen hardere og gjør den enda vanskeligere å passere. Evakueringsfrekvensen blir veldig treg og uforutsigbar. Når tømming skjer, kan det være veldig smertefullt, og det kan ta mange timer, med tilhørende følelser av ufullstendig tømming og soiling. For noen tømmer tarmen seg spontant uten forvarsel. 

Eksempler på forhold som kan påvirkes av NTD er: 

 • Ryggmargsskade 
  - Traumatisk ryggmargsskade 
  - Ikke-traumatisk ryggmargsskade som Spina Bifida 
 • Parkinsons sykdom 
 • Multippel sklerose 
 • Etter slag 

Funksjonelle tarmlidelser (FBD) 

Tarmlidelser uten morfologiske, metabolske eller nevrologiske årsaker kalles funksjonelle tarmlidelser. Det er andre definisjoner i litteraturen, men vanligvis er en FBD diagnostisert etter full undersøkelse som ikke klarer å identifisere en underliggende organisk årsak. 

Eksempler er: 

 • Kronisk forstoppelse (eller funksjonell forstoppelse) 
 • Avføringsinkontinens 
 • Forstoppelse grunnet treg passasje (STC) 

Andre årsaker til tarmdysfunksjon 

Organiske årsaker kan variere fra medfødte tilstander som Hirschsprung sykdom og anorektale misdannelser, til metabolske til endokrine lidelser, bekkenbunnsdysfunksjoner og postkirurgiske tilstander. Bruk av visse legemidler kan også påvirke tarmfunksjonen. 

Forskjellene mellom dysfunksjonene er årsaken til symptomene, ikke symptomene.  

Symptomer på tarmdysfunksjon kan omfatte: 

 • Magesmerter 
 • Abdominal distensjon 
 • Tidlig metthet 
 • Tap av frivillig kontroll over avføring (avføringslekkasje) 
 • Vanskeligheter med tømming (forstoppelse) 
 • Tilknyttede nevrologiske blæresymptomer 

Last ned den utskriftbare versjonen og tilhørende ressurser 

Emner: