Education

Et opplæringsverktøy for helsepersonell som ønsker å utvide sin kunnskap og fordype seg i fagområdet om blære- og tarmdysfunksjon. Opplæringsmateriellet er CPD sertifisert. Artikler basert på vitenskapelige studier er på engelsk.

Finn en kategori og det opplæringsmateriellet som du har behov for

Utvikle dine kunnskaper og ferdigheter med litteratur, webinarer, og nedlastbart materiell. Alt opplæringsmateriell er CPD sertifisert.

Opplæringsmateriell

Wellspect Education er et bredt tilbud av opplæringsmateriell på flere nivåer, fra grunnleggende kunnskap til ekspertnivå. Her finnes opplæringsmateriell for deg som møter pasienter med blære- og tarmdysfunksjon.