The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Hvordan ryggmargsskader påvirker blæren din

Hvert år får mellom 250 000 og 500 000 personer en ryggmargsskade i følge Verdens Helseorganisasjon (World Health Organization 2013).

I Norge får ca. 75 personer hvert år en ryggmargsskade på grunn av ulykker, f.eks. trafikkulykke, sport og arbeidsulykke, fallulykke eller vold mot rygg eller nakke.  Ca. 40 personer får ryggmargsskade på grunn av sykdommer som infeksjon, slag eller kreft. Noen er også født med en ryggmargsskade. Rundt 4500 – 5000 mennesker er ryggmargsskadet i Norge.

 

spinal cord injuries full width

Når ryggmargen skades vil signalene fra hjernen via ryggmargen bli svekket og dette kan bl.a. føre til vannlatingsproblemer.

Graden av lammelse er avhengig av hvor skaden er lokalisert samt hvor mye av ryggmargen som er skadet. Jo høyere i ryggmargen skaden er, desto flere muskler vil være påvirket. Ved paraplegi er ryggmargen så skadet at bena er påvirket. Ved tetraplegi påvirkes både armer og ben.

Ryggmargen kan være helt skadet og det er da en komlett ryggmargsskade, eller delvis satt ut av funksjon hvilket er en inkomplett ryggmargsskade. Ved komplett skade kan ingen signaler nå frem eller tilbake, hvilket innebærer at all følelse og evne til å bevege seg er borte nedenfor skadepunktet. Hvis skaden ikke er komplett, mangler en viss kontroll over musklene, men noen signaler kan nå frem.

Skadens plassering

Skadens anatomiske plassering er avgjørende for hvilket blæreproblem du har. En skade som anatomisk er plassert høyere opp enn korsryggens øvre del (virvel TH12/L1) kan forårsake en tilstand hvor en refleksmuskel tar over når det sentrale nervesystemet ikke fungerer og fører til et kaos av impulser som  sendes via blæren og lukkemuskelen. Resultatet er at blæren og lukkemuskelen motarbeider hverandre. Dette kan være farlig fordi det gir et høyt trykk i blæren, hvilket kan føre til at urinen føres opp til nyrene og skader nyrene. Dette øker risikoen for infeksjoner og inkontinens.

Førstelinjebehandling er å redusere blæretrykket ved hjelp av medisiner samt å tømme blæren ved hjelp av Ren Intermitterende Kateterisering (RIK).

Dersom ryggmargsskaden sitter ved eller lavere enn TH12/L1, reduseres muskeltonus i blæren (underaktiv blære) og i lukkemuskelen. Forbindelsen til det sentrale nervesystemet er brutt og medfører manglende refleks mellom urinblæren og ryggmargen.

Skader nedenfor dette reflekssenteret påvirker noen eller alle nervene i området, avhengig av typen lesjon. Hvis alle nerverøttene er påvirket, oppstår en tilstand med manglende sammentrekning i blæreveggens muskulatur og lukkemuskel (akontraktil detrusor og sfinkter). Det mest vanlige er at skaden ikke er komplett slik at det kun er noen nervetråder som er påvirket og det kan være delvis funksjon. Kroppen kan derfor registrere at blæren fylles, men ikke aktivere blæren og/eller lukkefunksjonen.

Behandling gjøres for å forhindre komplikasjoner som resturin, urinveisinfeksjon og inkontinens. Første behandlingsmetode er Ren Intermitterende Kateterisering.

 

Blæren og tarmens interaksjoner

Det er bare i den siste tiden helsepersonell har begynt å legge merke til at det er sammenheng mellom blære- og tarmdysfunksjon. Innvirkningen er enorm for mennesker med nevrogene sykdommer. I svært mange tilfeller opptrer blære og tarm symptomer samtidig, side om side og i interaksjon. Det er derfor på tide med en mer helhetlig tilnærming til pasientens beste.

Spør du de riktige spørsmålene?

Utfordringene kan overvinnes – for både pasient og helsepersonell slik at en fullstendig og helhetlig tilnærming til blære- og tarmdysfunksjon gir bedre omsorg og livskvalitetet.

Vi har samlet historier fra personer med blære- og tarmdysfunksjon relatert til nevrogene diagnoser. Livet til disse personene har blitt vesentlig bedre når blære og tarm har blitt behandlet samtidig. Vi opplyser om terapier som forbedrer livet til personer med blære- og tarmdysfunksjon, slik at både pasient og helsepersonell kan få bedre livskvalitet.

 

Nyttige lenker

Nyttige lenker

lars.no - Landsforeningen for ryggmargsskader i Norge

asia-spinalinjury.org

American Spinal Injury Association inneholder et vell av informasjon, koblinger, nyheter og sosiale arrangementer for alle med ryggmargsskader.

dlf.org.uk
På Disabled Living Foundations hjemmeside finner du rikelig med hjelp og råd om produkter for både pasienter og helsepersonell.

escif.org
European Spinal Cord Injury Federation er en organisasjon som representerer tretti nasjonale organisasjoner fra tjueseks land i Europa.

spinalistips.se
Spinalistips er full av tips for personer som har vært utsatt for en skade som påvirker førlighet og mobilitet, samt pårørende og familie. Det finnes hundrevis av tips om hverdagslige utfordringer som hjelper pasientene å forbedre livskvaliteten.