TAI – en løsning for obstipasjon og avføringslekkasje

Forstoppelse og fekal inkontinens er plagsomme symptomer på tarmdysfunksjon, ofte mer utbredt enn snakket om. Håndteringen av disse symptomene er kompleks og konservative metoder forbedrer dem ikke alltid.

Obstipasjon og avføringslekkasje er plagsomme symptomer på tarmdysfunksjon, ofte vanligere enn det snakkes om. Behandling av disse symptomer er komplekse og konservative metoder gir ikke alltid bedring.

Transanal irrigasjon (TAI) er en etablert terapi for obstipasjon og avføringslekkasje hos noen pasient grupper, men det brukes sjelden iandre grupper. Dette webinaret introduserer TAI som en mulig behandling for flere pasienter og tar for seg hvordan man kan bedre etterlevelse av terapien.

I dette webinaret får du:

  • Inngående forståelse av forstoppelse og avføringslekkasje
  • Case og vitenskapelig dokumentasjon på behandling av forstoppelse og avføringslekkasje med TAI som terapi.
  • En god introduksjon og praktisk veiledning til nye brukere av TAI.

Se webinaret her

Emner: