Tarmlidelser hos barn - Webinar

I dette webinaret vil Bev Collins, leder for klinisk sykepleier, Wellspect snakke deg gjennom tilstander hos barn som kan føre til dysfunksjon i tarmen.

Tarmdysfunksjon hos barn 

I dette webinaret vil Bev Collins, klinisk ledende sykepleier hos Wellspect, snakke om lidelser hos barn som kan føre til tarmdysfunksjon. 

Du får høre om: 

  • De ulike tilstandene, slik som Hirschsprungs sykdom og Spina Bifida som kan føre til tarmproblemer 
  • Symptomer forbundet med disse tilstandene 
  • Utfordringer for barnet med tarmdysfunksjon 

Last ned den relaterte ressursen nedenfor. 

 

Emner: