The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Inkontinens

Urininkontinens innebærer ufrivillig urinlekkasje på grunn av manglende blærekontroll.

Mange unnlater å oppsøke lege fordi de synes det er pinlig – noe som betyr at tilstanden ikke behandles. Dette er svært uheldig siden den underliggende årsaken ofte kan behandles, og behandlingen kan forbedre livskvaliteten betydelig.

Symptomene og alvorlighetsgraden til urininkontinens går fra tidvis urinlekkasje når du hoster eller nyser, til plutselig og kraftig vannlatingstrang som gjør at du ikke kommer deg på toalettet i tide.

Det finnes ulike typer inkontinens. De vanligste er stress-, urge- og overflowinkontinens.

Susans historie

Susan hadde utviklet urinlekkasje etter en dødfødsel. Senere ble hun diagnostisert med kreft, noe som forverret urinveisproblemene ytterligere. Hun snakker om hvordan RIK har forandret hverdagen hennes.

Stress inkontinens

Dette er lekkasje av urin når du øker trykket på blæren ved å hoste, nyse, le, mosjonere eller løfte tungt.

Stressinkontinens oppstår når lukkemuskelen til blæren og/eller bekkenbunnen er svekket. Hos kvinner kan dette skyldes fysiske endringer som følge av graviditet, barnefødsel og overgangsalder.

Hos menn kan fjerning av prostata føre til denne typen inkontinens.

Behandlingen avhenger av alvorlighetsgraden til symptomene, og varierer fra atferdsråd og blæretrening til legemidler og operasjon.

Urge-inkontinens

Du får en plutselig, intens trang til å late vannet, etterfulgt av ufrivillig lekkasje av urin. Blæremuskelen trekker seg sammen, og du har kanskje bare noen sekunder eller ett minutt på deg til å nå toalettet. Med urge-inkontinens må du kanskje late vannet ofte, også i løpet av natten.

Urge-inkontinens kan forårsakes av urinveisinfeksjoner, irritasjoner i blæren (legemidler, mat osv.), urinretensjon, tarmproblemer, Parkinsons sykdom, Alzheimers sykdom, slag eller skade eller nervesystemskade forbundet med multippel sklerose. Dersom det er ukjent årsak, kalles urge-inkontinens også overaktiv blære.

Behandlingen avhenger av alvorlighetsgraden til symptomene, og varierer fra atferdsråd og blæretrening til legemidler, kateterisering og operasjon – en kombinasjonsbehandling er ofte mest effektiv.

Overflow-inkontinens

Dersom det drypper urin ofte eller hele tiden, kan du ha overflow-inkontinens, som er en manglende evne til å tømme blæren. Noen ganger føles det kanskje som om du aldri helt får tømt blæren tom. Når du prøver å late vannet, kommer det kanskje bare en svak strøm av urin. Denne typen inkontinens kan oppstå hos personer med skadet blære, blokkert urinrør eller nerveskade som følge av diabetes, og hos menn med prostataproblemer.

Behandlingen avhenger av alvorlighetsgraden til symptomene, og varierer fra kateterisering, atferdsråd og blæretrening til legemidler og operasjon – en kombinasjonsbehandling er ofte mest effektiv

Blandet inkontinens

Hvis du har symptomer på mer enn én type inkontinens, for eksempel stressinkontinens og urgeinkontinens, har du blandet inkontinens.

Andre, mindre vanlige typer inkontinens:
  • Funksjonell inkontinens: Eldre eller funksjonshemmede kan oppleve inkontinens ganske enkelt fordi en fysisk eller psykisk hemming hindrer dem i å komme seg på toalettet i tide. En person med for eksempel alvorlig artritt er kanskje ikke i stand til å kneppe opp buksen raskt nok.
  • Kraftig total inkontinens: Dette begrepet brukes noen ganger til å beskrive kontinuerlig lekkasje av urin, dag og natt, eller periodisk, ukontrollerbar lekkasje av store mengder urin.
I slike tilfeller har ikke blæren noe lagringskapasitet. Noen personer har denne typen inkontinens fordi de ble født med en anatomisk defekt. Den kan forårsakes av skader på ryggmargen eller urinveiene, eller av en unormal åpning (fistel) mellom blæren og en tilstøtende struktur, for eksempel vagina.

Behandlingen avhenger av alvorlighetsgraden til symptomene, og varierer fra kateterisering, atferdsråd og fysisk behandling til legemidler og operasjon – ofte i kombinasjon.