The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?
PEP to normalise increased lung volumes
Red arrow pointing down to right

PEP for å normalisere økt lungevolum

PEP kan brukes til å redusere for høy funksjonell residualkapasitet som for eksempel ved langt fremskredne stadier eller forverring av obstruktiv lungesykdom.