Jessica Aparo, bekkenbunnsspesialist ved Oxford University Hospitals NHS Trust, snakker om vurderingen av pasienter som vurderes for transanal irrigasjon.

I 2023 vil Wellspect levere en serie pedagogiske webinarer om Transanal Irrigation. Disse webinarene vil være egnet for helsepersonell som ser pasienter med sykdommer og tilstander som forårsaker tarmproblemer, og som planlegger å bruke Transanal Irrigation (TAI) som en metode for å håndtere symptomer.

Dette webinaret, det første i serien, vil ta for seg temaet pasientvurdering, inkludert vurdering av livsstil og kosthold og råd om hvordan man kan støtte pasienten.

Emner: