Hvordan multippel sklerose påvirker tarmen

Kort film om tarmdysfunksjon hos personer med MS.

Målet med filmene er å spre kunnskap og opplæring som kan hjelpe i håndteringen av tarmdysfunksjon. 

Tarmdysfunksjon

Forstoppelse skyldes vanligvis tregere passasje gjennom tarmen hos pasienter med MS, og avføringslekkasje kan skyldes flere problemer, slik som overfylling på grunn av forstoppelse eller tap av funksjon i lukkemuskelen. Tarmdysfunksjonen har en stor negativ innvirkning på livskvaliteten og kan forårsake depresjon. 

Strategier for tarmbehandling 

I denne filmen diskuteres strategier og forslag på hvordan man behandler tarmen ved MS. Tarmproblemer kan ha forekommet allerede innen pasienten fikk diagnosen MS. I begynnelsen brukes oftest konservative metoder og diskusjon om kost, væskeinntak og mobilitet for å avgjøre hvilke muligheter som finnes til endringer. Noen pasienter kan trenge å bruke bulkmidler for å øke volum på avføringen eller stimulere tarmbevegelsen.  

Emner: