Pasientvalg for TAI

Riktig valg av pasient, veiledet opplæring og oppfølging betraktes som essensielle faktorer for å oppnå et optimalt resultat og langsiktig etterlevelse av TAI.

Listen nedenfor er ikke uttømmende, men eksempler på noen sykdommer eller skader som kan forårsake avføringslekkasje og kronisk forstoppelse er: 

  • Nevrogen tarmdysfunksjon, f.eks. ryggmargsskade, spina bifida, multippel sklerose (MS), Parkinsons og slag 
  • Funksjonsforstyrrelser, f.eks. forstoppelse inkl. tømmingsvansker og langsom passasje 
  • Bekkenbunnsdysfunksjoner, f.eks. rektal skade etter fødsel og prolaps 
  • Postoperative problemer, f.eks. LARS 
  • Medisinering – overforbruk/underbruk av tarmmedisiner, men også bivirkninger av medisiner for andre tilstander. Ikke reseptbelagte medisiner / ikke-foreskrevet medisin kan også påvirke tarmfunksjonen. 

Initiering av TAI er hovedsakelig etter klinisk skjønn basert på individuelle forutsetninger. Riktig valg av pasient, veiledet opplæring og oppfølging betraktes som essensielle faktorer for å oppnå et optimalt resultat og langsiktig etterlevelse av TAI. 

Legen er ansvarlig for vurderingen og for å påse at pasienten oppfyller kriteriene for TAI, og at det ikke er noen kontraindikasjoner. Du finner kontraindikasjonene for TAI i bruksanvisningen. 

Det er også legens ansvar å utføre forhåndsvurderinger i henhold til klinisk og lokal praksis. 

Pasientens forventninger er også viktig. Det er viktig at pasienten blir informert om at TAI ikke er en tryllestav, og at TAI også må brukes regelmessig. Angi forventning, for å få innstillingene riktig, og en effektiv behandling kan ta opptil 12 uker. Sett et realistisk mål og mål utfallet med et evalueringsverktøy, for eksempel dagbok eller poengsum. 

Last ned den utskrivbare versjonen nedenfor 

Emner: