Overflow inkontinens - symptomer

Overflow inkontinens er ufrivillig tømming av urin når blæren ikke klarer å tømmes skikkelig på grunn av blære outflow obstruksjon (BOO) eller en underaktiv detrusormuskel (UAB). Disse symptomene beskrives ofte som lower urinary tract symptoms (LUTS).

LUTS er et begrep som brukes for å beskrive en rekke symptomer relatert til de nedre urinveier (blære, prostata og urinrør). LUTS er stort sett gruppert i obstruktive symptomer eller irriterende symptomer. 

Det brukes også ofte til å beskrive prostatisme (en lidelse som skyldes obstruksjon av blærehalsen av en forstørret prostatakjertel) og derfor mer vanlig brukt for menn som har symptomer fra de nedre urinveier. LUTS kan også påvirke kvinner hovedsakelig ved kronisk obstipasjon, obstruksjon fra prolaps av bekkenorganer eller striktur. 

LUTS kan deles inn i grupper 

Lagring (irriterende) 

I denne gruppen finner vi blæreproblemer som økt frekvens, hastverk, hasteinkontinens og nokturi. Nokturi betyr økt vannlating om natten.  

Vannlatning (Obstruktiv) 

Denne gruppen inkluderer symptomer på tømmingsvansker som svak urinstrøm, nøling og belastning.  

Post Micturition Symptomer (Obstruktiv) 

Ufullstendig tømming / resturin og dribling er eksempler på symptomer etter post-mikturion. 

Underaktiv blære / blære feil: 

Er når blæremuskelen (detrusor) ikke er i stand til å trekke seg effektivt sammen og tømmes helt. Dette kan føre til at resturin blir i urinblæren. 

Symptomer: Svak urinstrøm, nøling, streving, redusert blærefølelse, abdominal distensjon med/uten ubehag, nattlig enurese, tilbakevendende UVI. 

Undersøkelser 

Pasienter med LUTS bør ha abdominal palpasjonsundersøkelse, en digital rektalundersøkelse for å vurdere prostata, vurdering av resturin som kan omfatte en håndgripelig eller slagbar urinblære eller alternativt bruk av en blæreskanner, en genital undersøkelse for å lete etter meatal stenose, phimosis, eller hypospadier. 

En blæredagbok er veldig nyttig. Dette innebærer at pasienter registrerer tid og volum for hver vannlating og volum, type og tid for væskeinntak. Dette bør fullføres i minst tre dager. 

Urinalyse eller MSU skal vurderes hvis det er mistenkelig for urinveisinfeksjon (UVI). 

Henvisning for undersøkelser: 

Uroflowmetri, urodynamikk 

Emner: