The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Parkinson og blæren

Parkinson er en progressiv nevrologisk tilstand. Hos personer med Parkinson har noen av hjernecellene som produserer det kjemiske stoffet dopamin sluttet å fungere. Disse cellene er nødvendig for å kontrollere fysisk bevegelse og humør. Sykdommen forverres over tid, men progresjonen kan være forskjellig fra person til person – slik symptomene kan være.

Parkinson blir ofte diagnostisert hos personer i 40 eller 50 årene, men kan også diagnostiseres mye tidligere. Sykdommen er antatt å oppstå som en kombinasjon av miljø og genetiske faktorer, og kan i mange tilfeller behandles med medisiner.

Fordi Parkinson er en sykdom i nervesystemet kan noen – ikke alle – personer med Parkinson oppleve blæreproblemer på et eller annet stadie i sykdommen.

parkinsons full width img

Hvordan Parkinson påvirker blæren

Personer med Parkinson kan oppleve de samme blæreproblemene som alle andre. Imidlertid er to forhold mer vanlig hos disse personene: lagringsproblemer som urge inkontinens og nokturi. Disse tilstander (eller alle andre blæreproblemer som personer med Parkinson opplever) kan være et resultat av signalproblemer mellom hjerne og blære. Ikke alle med Parkinson opplever blæreproblemer, men for de som opplever dette, kan symptomene bli verre etter som sykdommen utvikler seg.

Urge inkontinens er også kjent som overaktiv blære (OAB). Personer med overaktiv blære opplever uønskede sammentrekninger som er vanskelige å kontrollere. De kan føle at de må late vannet straks, uten advarsel, selv om blæren ikke er full. OAB kan være veldig plagsomt, og noen kan i tillegg oppleve lekkasje.

Nokturi er trangen til å late vannet mange ganger i løpet av natten grunnet OAB. Dette medfører at personer vekkes i løpet av natten eller det kan resultere i sengeveting. Avbrutt søvn på grunn av nokturi er en av de mest vanlige ikke-motoriske symptomene hos personer med Parkinson.

Blæren og tarmens interaksjoner

Det er bare i den siste tiden helsepersonell har begynt å legge merke til at det er sammenheng mellom blære- og tarmdysfunksjon. Innvirkningen er enorm for mennesker med nevrogene sykdommer. I svært mange tilfeller opptrer blære og tarm symptomer samtidig, side om side og i interaksjon. Det er derfor på tide med en mer helhetlig tilnærming til pasientens beste.

Spør du de riktige spørsmålene?

Utfordringene kan overvinnes – for både pasient og helsepersonell slik at en fullstendig og helhetlig tilnærming til blære- og tarmdysfunksjon gir bedre omsorg og livskvalitetet.

Vi har samlet historier fra personer med blære- og tarmdysfunksjon relatert til nevrogene diagnoser. Livet til disse personene har blitt vesentlig bedre når blære og tarm har blitt behandlet samtidig. Vi opplyser om terapier som forbedrer livet til personer med blære- og tarmdysfunksjon, slik at både pasient og helsepersonell kan få bedre livskvalitet.