The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Utredning av urinveiene

Initial utredning som kan gjøres av primærhelsetjenesten

Anamnese:
  • IPSS spørreskjema
  • Sykdomshistorie
  • Medisiner
  • Micturation
Status:
  • Kroppsundersøkelse og rektal palpasjon av prostata.
Urinprøve:
  • Urinstix, dyrkning med resistensbestemmelse.
Blodprøve:
  • Hb, S-kreatinin og S-PSA
Tidsmiksjon:
  • Registrering av den tiden det tar og tømme den første desiliteren urin, dvs. antall sekunder for 1 dl. Pasienten utfører målingen selv.
Miksjonsliste:
Tidspunktet og volumet for hver blæretømming noteres ned på et skjema så man får oversikt over frekvens, fordeling på døgnet, hvert enkelt tømmingsvolum, gjennomsnittlig tømmingsvolum og døgnvolum. Miksjonslisten føres over en viss tidsperiode, for eksempel to døgn.

Måling av residualurin:
Tilsvarer volumet som er igjen i blæren etter et forsøk på fullstendig blæretømming. Målingen gjøres ved hjelp av ultralyd eller gjennom kateterisering.

Undersøkelser som gjøres hos urolog

Flowmetri:
  • Måling av flowhastigheten
Eventuell urodynamikk:
Cystometri måling av trykket i urinblæra ved fylling og trykkflowmåling av trykket i urinblæra ved miksjon. Denne undersøkelsen gjøres på pasienter med nevrologiske sykdommer.

Transrektal ultralyd