LoFric katetre - valget du kan stole på til intermitterende kateterisering

Kateterisering er kanskje en av de eldste urologiske prosedyrene, som kan dateres tilbake til tusenvis av år siden. Bruk av urinkateter er nødvendig når det er urin igjen i blæren som ikke kan tømmes gjennom normal vannlating.

RIK er en sikker og effektiv metode som betyr regelmessig tømming av blæren med et engangskateter, enten av deg selv eller noen andre som hjelper deg. På 1970-tallet etablerte Dr. Jack Lapides viktigheten og effektiviteten av å tømme blæren regelmessig og med jevne mellomrom ved å bruke en ren teknikk, fremfor en steril. Han introduserte begrepet ren intermitterende kateterisering (her referert til som RIK), som nå regnes som gullstandard når man behandler urinretensjon.

“Ren intermitterende kateterisering (RIK) er en sikker og effektiv metode for å tømme blæren.” - J Lapides

Hvorfor er det viktig å tømme blæren helt tom?

  • Ufullstendig blæretømming kan være en alvorlig helserisiko som kan resultere i nedsatt nyrefunksjon og infeksjoner.
  • Urinretensjon kan også føre til ubehag som et resultat av inkontinens og symptomer som hastverk og hyppig vannlating.
  • Målet med behandlingen er å drenere urin og ivareta blære- og nyrefunksjon. 

AID0053581

Intermitterende kateterisering (RIK) har stor psykologisk og emosjonell påvirkning på en bruker, slik som  forbedret selvfølelse, bedre livskvalitet med mindre inkontinens/hastverk, bedre søvn, gjør fysisk aktivitet mulig, mindre smerte og ubehag. 

Tilstander der RIK kan gjøre en virkelig forskjell er alt fra å ha ryggmargsskade (RMS) til lidelser som multippel sklerose (MS) og forstørret prostata (BPH). Det kan også være nøkkelen til ulike inkontinensproblemer.

Indikasjoner for intermitterende kateterisering (RIK) (EAUN summary guidelines 2013)

RIK bør kun utføres ved restvolum av urin og symptomer eller komplikasjoner som oppstår fra resturin. Ufullstendig blæretømming skyldes vanligvis en av tre kategorier av nedre urinveisdysfunksjon:

  • Detrusor dysfunksjon: en underaktiv eller atonisk detrusor som ikke trekker seg sammmen med tilstrekkelig varighet eller styrke til å tømme blæren fullstendig.
  • Obstruksjon av blæreutløp: mest vanlig på grunn av forstørret prostata. Urethrale strikturer kan hindre blæretømming og er ofte funnet etter instrumentering som radikal prostatektomi.
  • Etter kirurgi: kirurgi for å gjenopprette kontinens kan svekke blæretømming, og dette kan resultere i akutt urinretensjon. Prosedyrer for å redusere stressinkontinens gir en grad av hindring for blæreutløpet, mens prosedyrer for å løse akutt urininkontinens tar sikte på å redusere intravesikalt trykk og øke funksjonell blærekapasitet. Begge disse kan svekke blærens evne til å tømme seg, noe som muligens kan føre til restvolum.

 

Diameter størrelse og lengde på engangskateter 

Katetre til intermitterende kateterisering finnes i ulike lengder til menn og kvinner, henholdsvis rundt 40 cm og 7 til 22 cm. Den ytre diameteren måles i millimeter (Charrière-skala: Ch, CH), eller omkretsen kan brukes (fransk skala: F, FR, FG) og størrelsene varierer fra 6 til 24: vanlige størrelser for kvinner er 10 til 14, menn er 12 til 14. Større størrelser kan brukes til å behandle strikturer. Størrelser er farget på samme måte som konnektorene (under).

AID0054304

Tilsvarende kateterstørrelse og diameter i henhold til farge på konnektoren

 

Alternativer til intermitterende kateterisering 

Alternativer til intermitterende kateterisering er suprapubisk og uretralt permanent kateter. Imidlertid er et permanent kateter en invasiv prosedyre, det vil plasseres enten gjennom bukveggen (suprapubisk) eller i urinrøret og har en kontinuerlig tømming. Kateterassosierte UVI’er er den vanligste komplikasjonen ved all kateterisering. RIK er rapportert å redusere risikoen for infeksjon sammenlignet med inneliggende permanente katetre – for eksempel en 20 % reduksjon etter kort postoperativ bruk.

Bakterier fester seg til kateteroverflater og danner en biofilm, noe som gjør at behandlingen blir vanskeligere siden antibiotika ikke kan trenge gjennom denne biofilmen. Lekkasje er ofte en konsekvens av blæreirritasjon forårsaket av katetret som kan forårsake kraftige blærekontraksjoner.

Emner: