The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

En hurtigveiledning for forskjellige typer katetre

Med mindre du må begynne å bruke kateter, er det lite sannsynlig at du vet noe om det. Det kan virke skummelt, vanskelig og skremmende i begynnelsen, men så snart du lærer deg teknikken, blir det en vane som alle andre daglige rutiner. 


Begynn her for å bli kjent med de grunnleggende begrepene og uttrykkene. Hvis du vil vite mer, kan vi veilede deg i riktig retning.

Hva er et kateter?

Et kateter er en tynn slange som ofte er laget av mykt plastmateriale, som kan settes inn i kroppen. Katetre regnes som medisinsk utstyr og forskrives av lege.

Hvorfor er det nødvendig?

Et urinkateter brukes til å tømme urinblæren når den ikke kan tømmes på vanlig måte. Denne prosessen kalles kateterisering og kan være nødvendig etter en operasjon eller under sykehusopphold.

Den brukes også i hverdagen av mange personer med dysfunksjonell blære som skyldes en annen diagnose, som ryggmargsskade, spina bifida, multippel sklerose (MS), Parkinsons sykdom, diabetes, hjerneslag eller inkontinens.

Flere typer urinkatetre

Inneliggende kateter

Et inneliggende kateter er et kateter som forblir inne i kroppen i en lengre periode, og det finnes to typer. Uretralt inneliggende kateter er et kateter som føres inn gjennom urinrøret og inn i blæren, mens et suprapubisk kateter føres inn gjennom magen og direkte inn i blæren. Inneliggende kateter settes inn av helsepersonell og forblir inne i kroppen så lenge det er behov for det. Ved langvarig bruk skiftes de gjerne ut hver eller annenhver måned.

indwelling catheter in a health care setting promo image

Intermitterende kateter

Et intermitterende kateter føres inn i urinrøret etter behov for å tømme blæren, og fjernes så snart blæren er tom. Brukerne lærer å kateterisere seg selv, og det er en enkel teknikk som de fleste kan utføre.


Selv barn ned i sju- eller åtteårsalderen kan få opplæring i hvordan de skal kateterisere, og ved bruk av hjelpemidler kan personer med nedsatt håndfunksjon gjøre det også.

Kateterisering gjennomføres omtrent like ofte som du normalt hadde gått på toalettet, ca. 4–6 ganger om dagen.
IC promo image

Hvilket kateter skal du bruke?

Intermitterende kateterisering (IK) er den foretrukne metoden for å tømme blæren når du ikke kan urinere naturlig. Den er trygg på kort, mellomlang og lang sikt, og minimerer de vanligste risikoene, som urinveisinfeksjoner (UVI), strikturer, blæresteinkomplikasjoner samt degenerering av de øvre urinveiene.


Intermitterende kateterisering kommer nærmest naturlig vannlating og gir brukeren kontroll og frihet. For kortsiktige brukere gir intermitterende kateterisering raskere restitusjon og tilbakevendelse til normal vannlating (tømming av blæren) etter operasjonen.

Av de forskjellige typene intermitterende katetre har det vist seg at hydrofile katetre til engangsbruk er best egnet til å redusere risikoen for komplikasjoner.

Vil du vite mer og høre brukerne fortelle sine egne historier?
La oss hjelpe deg. Vi har over 30 års erfaring med forskning og utvikling, og kan vise til brukernes erfaringer med historier og tilbakemeldinger som kan være til hjelp.