The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Hvordan velge kateter for ditt behov

Hvis kateterisering er nytt for deg, kan det være nyttig å lære hva som gjør et kateter bedre for deg enn et annet.

Det å begynne med ren intermitterende selvkateterisering (RIK) betyr for de fleste en endring av de daglige rutinene til den nye behandlingen. RIK blir en naturlig del av den daglige rutinen. Kateteret du bruker, må være enkelt å bruke og så komfortabel som mulig. Kateteret må være tilpasset dine medisinske behov og din livsstil. Dette vil gjøre det enklere for deg å tilpasse RIK til en del av ditt daglige liv.

Når du skal velge kateter for selvkateterisering, kan det være lurt å komme forberedt med noen spørsmål som du kan stille uroterapeuten/sykepleieren. Følgende sjekkliste kan være til hjelp under møtet.

Ta deg noen minutter til å se gjennom videoene våre og lære hvordan du velger et kateter som er trygt, enkelt å bruke og tilpasset livsstilen din.


For kvinner

For menn