The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?

Hva er transanal irrigasjon (TAI)?

TAI – transanal irrigasjon er en veletablert behandling

Transanal irrigasjon er en metode for å tømme tarmen på en effektiv måte. Tømming av avføring fra endetarmen og nedre del av tykktarmen gjøres ved at det føres vann inn i tarmen.

Transanal irrigasjon bidrar til å hindre forstoppelse og lekkasje og gjenoppretter også en forutsigbar tarmfunksjon. Behandlingen gir pasientene tilbake kontrollen over hvor og når for avføring. Denne kontrollen gjør at brukerne enklere kan planlegge sine aktiviteter.

Transanal irrigasjon er en effektiv teknikk

Selv om det er dokumentert at transanal irrigasjon er effektiv, blir tidligere løsninger oppfattet som kompliserte, og mange gir opp før behandlingen har fått sjansen til å vise at den er effektiv. Det har vist seg at tidligere løsninger er vanskelige for brukere med nedsatt håndfunksjon.

Transanal irrigasjon kan redusere både avføringslekkasje, forstoppelse og tiden som brukes på tarmtømming. Metoden kan også gjøre pasienter mindre avhengige av omsorgspersoner i forbindelse med tarmtømming.

Hva transanal irrigasjon gjør

Regelmessig irrigasjon av tarmen tømmer tykktarmen og endetarmen så effektivt at det holder seg tomt til neste irrigasjon. Ikke bare forhindrer dette avføringslekkasje, men det gir også personen kontroll over når og hvor avføringen skal skje. Innføring av vann skaper en riktig bevegelse fra oppadstigende som forhindrer forstoppelse.


En stor fordel ved transanal irrigasjon er at pasienten vil bruke mindre tid og krefter på å oppnå effektiv tarmtømming.

References:

Emmanuel A et al Spinal Cord 2013; 51(10):732-8
Emmanuel A. Spinal Cord 2010;48(9):664-73
Christensen P et al. Dis Colon Rectum 2009; 52: 286-92
Christensen P et al. Gastroenterology. 2006;131:738-47
Del Popolo G et al. Spinal Cord 2008;46:517-22 
Faaborg PM et al. Spinal Cord 2009;47:545-9