ACCT møte med fokus på barn: En fantastisk mulighet til å tilegne seg ny kunnskap

Vi har hatt gleden av å arrangere nok et ACCT-møte på vårt hovedkontor i Mølndal. Denne gangen med fokus på blære- og tarmproblemer hos barn. På møtet deltok det helsepersonell fra hele Sverige. Med stor interesse, godt humør og mye erfaringsutveksling blant deltagerne ble møtet en suksess.

Møtet gikk over to dager, den første dagen med fokus på blæra, den andre på tarmen. Dyktige forelesere fortalte om den nyeste forskningen, inspirerte til nye behandlingsmetoder og ga rom for debatt og diskusjon mellom de 50 deltagerne.

Deltagerne viste stor interesse og stilte mange spørsmål, noe som ga gode diskusjoner både i plenum, i pausene og under middagen.

- Det gir et kick å være med på ACCT møtene. Vi møter mange kollegaer fra hele landet vi ellers ikke får muligheten til å snakke med. Som uroterapeuter jobber vi jo ellers veldig selvstendig, så dette er en god mulighet til å utveksle erfaringer, få nye idéer og generelt tenke litt over hvordan man gjør ting hos oss og hvordan man eventuelt kan gjøre ting annerledes i framtiden, sier Agneta Sandberg, uroterapeut fra Barnkliniken Centralsjukhuset Karlskrona.

"Programmet inneholder mange spennende temaer som jeg gleder meg til å høre mer om Den nyeste forskningen og de nyeste behandlingsmetodene er noe jeg kan ta med meg hjem, i tillegg til alle de tipsene og triksene jeg får fra mine kollegaer," sier uroterapeuten, som også stod på talerstolen og snakket om fordelen med RIK i forhold til knapp.

 

Vil du lese mere om våre ACCT-møter?

 

FOTO: Agneta Sandberg og Jens Larsson var to av uroterapeutene, som var fornøyd med å delta på ACCT-møtet i Mölndal.

Jens Larsson hadde også gleden av å både være deltager og foreleser på ACCT-møtet, uroterapeut på Barnkliniken på Skånes Universitetssjukhus i Lund. Han holdt et innlegg om forskjellige måter å måle urinstrøm, også her var interessen stor.

Jens Larsson har fått støtte av Wellspect til sitt forskningsprosjekt om alarmsystemer for barn som lider av enurese (sengevæting). Selv om forelesningen ikke handlet om forskningsprosjektet, så fikk han fortalt en hel del om det i pausene mellom forelesningene.

Vi har allerede vært ute og fortalt om forskningsprosjektet – faktisk har vi vørt så langt som til Taiwan for å presentere resultatene våre, forteller Jens Larsson.

Kort fortalt så handler prosjektet om hvorvidt barn og deres familier håndterer et alarmsystem til sengen like godt om man på eget initiativ har kjøpt og igangsatt det som om helsevesenet hadde dekket utgifter og sørget for oppfølging.

- Vårt prosjekt har vist at det er større risiko for å slutte med behandlingen om man kjøper det selv Men om man ser på de som faktisk fullfører behandlingen er muligheten for å lykkes like stor uavhengig om man har fått systemet av helsevesenet eller kjøpt det selv, forteller Jens Larsson.

Hvis du også har et forskningsprosjekt i tankene, kan du fra 1. april søke om Wellspects stipend.

Les mere om Wellspect-støtter forskning her

Emner: