The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Wellspect HealthCare forskning og utvikling

Vårt mål er å utvikle innovative produkter som alle som trenger produktene våre, vil ha stor glede av. Vi bryr oss om brukerne, og vi treffer dem og lytter aktivt til dem, slik at vi skal få en bedre forståelse av hvordan de kan få en bedre livskvalitet. Denne forståelsen har vært utgangspunktet for nyskapningene våre innen urologi og kirurgi og danner grunnlag for alle våre pågående utviklingsprogrammer. 

To sentrale elementer i virksomheten vår er tverrfaglige forskningsprosjekter og nøye kontrollerte kliniske studier. Wellspect HealthCare integrerer medisinsk forskning i konstruksjonen av moderne materialer. Over hele verden pågår det omfattende forskningsprogrammer i nært samarbeid med forskere og universiteter.

Vi er også opptatt av vår felles verdens framtid. Vi reduserer derfor kontinuerlig den belastningen vi påfører miljøet gjennom virksomheten vår. Vi arbeider aktivt for å begrense og om mulig fjerne kjemikalier og materialer som har negative miljøvirkninger eller som påvirker helsen, som PVC og ftalater.