The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

ADVANCING
CONTINENCE
CARE
TOGETHER

Velkommen til Advancing Continence Care Together (ACCT)

Helhetlige tilnærming hos pasienter med dysfunksjon i blære og tarm.

ACCT er et globalt forum fra Wellspect for Advancing Continence Care Together.

Med en helhetlig tilnærming til pasienten har vi en klar visjon om å inspirere og utforske både de vitenskapelige og menneskelige aspektene ved kontinenspleie. 

Vi tror at åpenhet og samhandling mellom klinisk praksis, vitenskapelig forskning og industrien er veien videre.

Vi samler nye ideer med bred kunnskap fra vår kollektive erfaring, vi flytter grenser og gjør en virkelig forskjell for alle som stoler på vår fremgang.