The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

ADVANCING
CONTINENCE
CARE
TOGETHER

Velkommen til Advancing Continence Care Together (ACCT)

Helhetlige tilnærming hos pasienter med dysfunksjon i blære og tarm.

ACCT er et globalt forum fra Wellspect for Advancing Continence Care Together.

Med en helhetlig tilnærming til pasienten har vi en klar visjon om å inspirere og utforske både de vitenskapelige og menneskelige aspektene ved kontinenspleie. 

Vi tror at åpenhet og samhandling mellom klinisk praksis, vitenskapelig forskning og industrien er veien videre.

Vi samler nye ideer med bred kunnskap fra vår kollektive erfaring, vi flytter grenser og gjør en virkelig forskjell for alle som stoler på vår fremgang.

ACCT Page Lets Talk Banner

ACCT 2021 virtuelt event i 3 deler: Let’s Talk Science, Society and Self

Vi inviterer deg til å være med oss ved tre anledninger mellom kl. 14.00 og 16.00 for å delta på flere interessante webinarer, der vi vil ta et dypdykk i svært relevante emner innen blære- og tarmdysfunksjon.

På det første webinaret, den 22. april, vil vi se på det siste innen forskningen, men den 20. mai vil fokus være på samfunnet. Vi avslutter 17. juni med blære- og tarmbehandling fra et individuelt perspektiv, selvaspektet. Ved alle tre webinarene blir det tid til å diskutere og samhandle med foredragsholderne, som vil svare på så mange av spørsmålene som mulig.

 • Let’s talk Science, 22. april
 • Let’s talk Society, 20. mai
 • Let’s talk Self, 17. juni

Foredragsholdere og agenda:

22. april: Science (focus on urinary tract infections, the causes, and treatments)

 • Annelie Brauner: The troublesome issue with UTIs.
 • Vikram Khullar: Microbiome influence on UTIs.
 • Niall Galloway: Bowel dysfunction and UTI.

20. mai: Society (focus on challenges with B&B dysfunction and effects on family and society)

 • Anne Cameron: Modern treatments – is it really worth it?
 • Ilan Koppen: Pediatric incontinence – effects on family, quality of life and society
 • Roberta Motta: A MS nurse role and point of view in bladder and bowel care

17. juni: Self (focus on the patient's situation and quality of life)

 • Anton Emmanuel: Neurogenic Bowel Disorders vs Functional Bowel Disorder – does diagnosis matter?
 • Jalesh Panicker and Colette Haslam: Managing intimacy and sexual difficulties following neurological disease

Alle tre webinarene er gratis og er CPD akkreditert for 2 poeng hver.

Registrer deg her