Cystocele

Prolaps betyr “å falle ut av posisjon”. Bekkenbunnsprolaps  (POP) oppstår når vaginalveggen, livmor eller begge løsner fra bindevevet og kommer ut av posisjon. Andre organer i bekkenområdet kan også rammes og komme ut av sin normale posisjon. Cystocele er den mest vanlige POP. 

Cystocele eller blæreprolaps er en vanlig tilstand som rammer kvinner og er når bindevevet rundt blæra og vaginalveggen svekkes eller strekkes. Dette gjør at blæra trykker på den fremre vaginalveggen og skaper en utbuling i vagina. 

Hvor vanlig er en cystocele?

Forekomsten av cystocele er ukjent siden mange kvinner unnlater å be om hjelp fra helsevesenet og mørketallene er derfor store. Men man regner med at omtrent halvparten av alle kvinner som har født har en eller annen form for bekkenbunnsprolaps. De aller fleste vil uansett ikke oppleve noen symptomer rundt dette. Omtrent 10% av alle kvinner har en prolaps som gir symptomer. 

Hvem rammes?

Cystocele kan ramme kvinner i alle alder, men øker i takt med alder på grunn av den naturlige degenereringen av muskulatur, også i bekkenområdet.  

Andre faktorer som øker risikoen for å få cystocele inkluderer: 

 • Vaginal fødsel 
 • Gjennomgått kirurgi i bekkenområdet 
 • Overvekt eller sykelig overvekt 
 • Kronisk hoste 
 • Gjentatte tunge løft eller tung trening 

Hvilke komplikasjoner kan cystocele gi?

En cystocele kan legge press på eller skape en knekk I urinrøret som gjør det vanskelig å late vannet, som igjen kan føre til urinretensjon. Dette er en tilstand der du ikke klarer å fullstendig tømme blæren din. I sjeldne tilfeller kan cystocele lage en knekk på rørene som frakter urin fra nyrene til blæra (urinlederne). Dette kan gi nyreskade. 

Hva er symptomene på en cystocele?

Typiske symptomer inkluderer: 

 • Trykk i vagina eller bekkenet 
 • En vaginal utbuling eller følelsen av at noe faller uta v vagina 
 • Urinlekkasje (urininkontinens) 
 • Vanskeligheter med å starte urinstrålen 
 • Lavt trykk på strålen 
 • Fortsatt vannlatningstrang etter enn vannlatning 
 • Hyppig vannlatningstrang 

Hvordan takle cystocele og hvilke behandlingsalternativer finnes?

Bekenbunnstrening.  
Ved å styrke bekkenbunnen kan man bygge opp gode støtte og dermed hindre urinlekkasje. 

Vaginalt pessar.  
Et pessar er en liten silikoninnretning som man fører inn I vagina og holder blæren på plass. 

Kirurgi. 
Kirurgi kan være et alternativ når konservativ behandling ikke fungerer og cystocelen er alvorlig. 

Intermitterende kateterisering (RIK).  
RIK kan redusere symptomene ved å fullstendig tømme blæren og derfor hindre urinlekkasje. 

Tarmbehandling.  
Transanal irrigasjon kan redusere symptomer ved å forhindre og behandle forstoppelse. En forstoppet tarm kan gjøre det vanskelig å tømme blæra. 

Emner: