Viktige aspekter å vurdere for å redusere risikoen for UVI hos kateterbrukere

Viktige aspekter å vurdere for å redusere risikoen for UVI hos kateterbrukere

Intermitterende kateterisering er gullstandarden for blærebehandling, men det er en økt risiko for urinveisinfeksjoner (UVI) sammenlignet med naturlig blæretømming. For å unngå å få UVI er det spesielle kateterkrav å vurdere, og ikke alle katetre er like.

Se denne korte, beskrivende animasjonen som viser de optimale forholdene for skånsom og vellykket kateterisering for å unngå komplikasjoner som UVI.

 

Emner: