ACCT Webinar: Pelvic Pain

Hvordan kan blære- og tarmbehandling hjelpe pasienter med kroniske bekkensmerter?

I dette webinaret vil du lære om hvordan du kan behandle blære- og tarmdysfunksjon og blæresmerter med transanal irrigasjon (TAI).

I webinaret vil eksperter innen ulike fagfelt dele sin innsikt og sine erfaringer om følgende emner:

  • Hvordan håndtere bekkensmerter og forbedre livskvaliteten din
  • Den nye Navina Mini, en liten og diskret enhet for TAI.
  • Fordeler og indikasjoner for TAI med lav spyling ved dysfunksjon i bekkenbunnen
  • Evidens og erfaring med bruk av TAI ved kronisk forstoppelse, avføringsinkontinens og bekkenorganprolaps
  • En direkte spørsmål og svar-sesjon med ekspertene